České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Svitky od Mrtvého moře online

26. 9. 2011 20:01 Vladimír Krupa Komunikace

Izraelské muzeum v Jeruzalémě zdigitalizovalo pět kompletních svitků z nálezu od Mrtvého moře a zpřístupnilo je na web stránce. Velký Izaiášův svitek, Řád společenství, komentář ke knize Abakuk, Chrámový svitek a Válečný řád. Navíc je zde i propojení s vyhledávačem Google.com, který odkazuje uživatele přímo na svitek.
The Digital Dead Sea Scrolls