České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Začala konference Českého sdružení

13. 4. 2015 12:03 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 12. dubna 2015 dopolende začalo jednání delegátů konference Českého sdružení Církve adventistů. Konference je vrcholný orgán, kde delegáti zastupují všechny sbory v Čechách.
Delegáti schválili agendu, vyslechli zprávy odstupujícího vedení, zvolili jednotlivé výbory.

Během dne, byla projednána polovina bodů agendy, jmenovací výbor navrhl za předsedu Českého sdružení Víta Vursta, kterého následně po modlitbách v tajném hlasování potvrdila většina delegátů.

konference 2015
Delegáti hlasují během diskuze k bodům agendy

konference 2015
Odstupující předseda Pavel Zvolánek (vlevo) představuje delegátům nově navrženého předsedu Víta Vursta (vpravo)

konference 2015
Sčítání hlasovacích lístků po tajné volbě

konference 2015
Delegáti v závěru prvního dne jednání konference