České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Kudykam po rozvodu? 27. – 29. ledna 2017

22.12.2016 18:12 Radomír Jonczy Křesťanský domov

Milí přátelé,

závěr roku bývá obdobím rozdávání dárků. Nerad bych zůstal pozadu :-), posílám proto svůj dáreček, tentokrát všem, kteří o letošních, nebo i předchozích vánocích přišli o vzácné rodinné zázemí. Pokud se tak stalo, neváhejte a přihlaste se na víkendovou akci s názvem „Kudykam po rozvodu“.

Setkáte se s předním českým odborníkem v oblasti psychologie rodiny PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, Ph.D. Přednášky v jeho podání vás inspirují fundovaností, praktičností, vtipem i biblickým přesahem. Budete do nich moci vstupovat otázkami, námitkami i vlastními postřehy a zkušenostmi. Ve volných chvílích si s Jeronýmem rádi uděláme čas i na osobní rozhovory s vámi.

Setkání bude příležitostí ke vzájemnému sdílení a relaxaci v příjemném prostředí chaty Karolíny v Jestřebích horách. Víkendový program (27. – 29. ledna 2017) začne v pátek v 19:00 večeří a vyvrcholí nedělním obědem. Dotovaná cena za víkend je 1 000,- Kč. Platit se bude na místě.

Z metodických důvodů se akce nebude moci účastnit více než 20 lidí. Proto neváhejte a vyplněný formulář odešlete co nejdříve na adresu: ingrid@pathfinder.cz (mob. 734 521 610) Uzávěrka přihlášek bude v pátek 13. ledna 2017. /Formulář k přihlašování najdete na webu Českého sdružení CASD (rubrika Křesťanský domov, Kudykam)/. Přihlášeným dodáme podrobný program akce i s popisem cesty.

Moc se na vás s panem doktorem Jeronýmem těšíme.

S úctou Váš Radek Jonczy