České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Nebojme se pečovat o své blízké doma

19.9.2015 22:50 Vladimír Krupa Sociální činnost

Dobrá rada nad zlato! V sobotu 12.9. odpoledne jsem se zúčastnila semináře: „NEBOJME SE PEČOVAT O SVÉ BLÍZKÉ DOMA“. Komukoli se může stát, že nehoda či vážná nemoc zasáhne jeho rodinu – děti, rodiče či prarodiče. Pokud zůstane nemocný upoután na lůžko, byť jen dočasně, potřebuje naši obětavou pomoc. Docela mě překvapilo, jak několik důležitých […]

Nabídka školení – Jak připravit sociální projekt a požádat o grant

25.8.2015 00:33 Vladimír Krupa Sociální činnost

Sociální služba vyžaduje určité znalosti a dovednosti, proto všem zájemcům nabízíme možnost zúčastnit se školení „Jak připravit sociální projekt a požádat o grant“.
Jako školitele jsme pozvali pracovníky, kteří se sociální službě věnují profesionálně. Podělí se o své zkušenosti a bude možnost s nimi konzultovat vlastní plány a nápady. Určitý čas chceme věnovat i vzájemnému sdílení a rozhovoru o vaší službě, lidech a jejich potřebách.

České sdružení rozdělilo 750 000 korun na sociální projekty

28.1.2015 07:56 Vladimír Krupa Sociální činnost

České sdružení CASD od podzimu 2014 slouží svým sborům a jejich členům rovněž prostřednictvím Oddělení sociální služby. Jedním z důležitých záměrů oddělení bylo vytvořit fond na podporu sociálních projektů v Českém sdružení.

Výzva k podání žádosti o grant na sociální činnost

7.10.2014 09:12 Vladimír Krupa České sdružení,Sociální činnost

Na stánce Fond podpory v oddělení Sociální služby jsou zveřejněny důležité informace k výzvě k podání žádosti o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2015. Pro východočeský a pražský okrsek je určena podpora pro projekty věnované zejména službě seniorům a pro celou oblast Českého sdružení je věnována podpora projektům věnujícím se službě sociálně a zdravotně potřebným.

« Newer Posts