České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

1. Konference žen v Čechách – kapacita akce plná

25. 6. 2015 23:00 Vladimír Krupa Služba žen

Mile nás překvapila rychlost přihlašování. Velice nás to povzbudilo do dalších příprav. Těšíme se s vámi na viděnou. Bližší info vám bude zasláno v příštím týdnu.  Omlouváme se zároveň těm, na které se již místo nedostalo. Přejeme vám krásné letní dny s Božím požehnáním.  Renáta Chlebková s týmem Služby žen ČS

1. Konference žen v Čechách

15. 6. 2015 22:48 Vladimír Krupa Služba žen

Konference žen nese název Čtvero ročních období aneb Vše má svůj čas. Uskuteční se na podzim 23.- 25. 10. 2015 v Telči. Tématem Jara, Léta, Podzimu a Zimy v našich životech nás provede Mgr. Milena Mikulková, lektorka životních dovedností.

Slavnostní konferenční shromáždění sborů Českého sdružení

8. 5. 2015 12:53 Vladimír Krupa České sdružení

Tak jako každé čtyři roky, i letos máme příležitost setkat se na slavnostním konferenčním shromáždění sborů Českého sdružení. Konferenční bohoslužba se uskuteční příští sobotu 16. května 2015 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové
Shromáždění začne v 9:30 hodin (sál bude otevřen již od 8:30 hod.), slavnostní bohoslužba bude v11 hodin a odpolední program vděčnosti od 14:30 hodin.

Druhá část konference Českého sdružení

29. 4. 2015 15:45 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 26. dubna 2015 proběhlo druhé závěrečné jednání delegátů konference Českého sdružení. Do vedení Českého sdružení byl zvolen David Čančík jako tajemník a Csabi Čák jako hospodář.
Byl rovněž zvolen výbor Českého sdružení a projednány další témata agendy.

Začala konference Českého sdružení

13. 4. 2015 12:03 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 12. dubna 2015 dopolende začalo jednání delegátů konference Českého sdružení Církve adventistů. Konference je vrcholný orgán, kde delegáti zastupují všechny sbory v Čechách.
Delegáti schválili agendu, vyslechli zprávy odstupujícího vedení, zvolili jednotlivé výbory. Odpoledne byl novým předsedou Českého sdružení zvolen Vít Vurst.

Výzva k modlitbám za církev a konferenční jednání

26. 3. 2015 10:10 Jiří Tomášek České sdružení

Termínem konference se v prostředí Církve adventistů sedmého dne označuje pracovní shromáždění jednotlivých stupňů církevní organizace, na kterém pověření delegáti hodnotí předchozí konferenční období (zpravidla 4 nebo 5 let), určují další směrování církve, zaujímají postoje a přijímají rozhodnutí k aktuálním otázkám života církve a její služby a volí představitele svých organizačních složek na další období. Na […]

Konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů

9. 5. 2014 17:27 Vladimír Krupa České sdružení

V hotelu Petr Bezruč u Malenovic probíhá od čtvrtka 8. května 2014 konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů. Během čtvrtka a pátka proběhla volba nového vedení a výboru. Předsedou byl zvolen opět Mikuláš Pavlík, tajemníkem Peter Čík a hospodářem Marek Škrla. Za České sdružení pak ještě do výboru čítajícího celkem 25 členů Aleš Kocián, David Bokr, Radomír Jonczy a Marek Petráček. Delegáti se zabývali vizí a plány na další období. Konfereční jednání končí v neděli 11. května.

Závěry mimořádné konference Českého sdružení

1. 7. 2013 10:51 Vladimír Krupa České sdružení

Text výstupů a přijatých návrhů z mimořádné konference Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, která se konala v Praze 16. června 2013 a zabývala se ordinací žen, manželstvím, rozvodem, svatbami v církvi, kulturou, zachováváním soboty a uplatňováním církvení kázně.

Mimořádná konference Českého sdružení

25. 6. 2013 09:43 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 16. června se v prostorách sboru Praha – Smíchov konala mimořádná konference Českého sdružení na téma „Církevní řád a sborová praxe“, k jejímuž uspořádání zavázala sdružení poslední řádná konference ČS v roce 2011.
Delegáti diskutovali tematické okruhy „Manželství, rozvod, opětovný sňatek“, „Svatby v církvi“, „Tanec, hudba a postoje ke kultuře“, „Praktické zachovávání soboty“, „Pastorace a uplatňování církevní kázně“ a vyjádřili se k otázce ordinace žen.