České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

8. zasedání Výboru Českého sdružení

5. 4. 2009 20:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 8. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha, 5. dubna 2009

Pobožnost

E. Miškej na text Jeremiáš 1,5. Dříve, než jsem Tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě.“ Pán Bůh zná naší budoucnost. Chce, abychom mu důvěřovali. Filip se setkal s Ježíšem a v zápětí sdělil tuto zprávu Natanaelovi. Natanael uvěřil v Ježíše ve chvíli, kdy se sním setkal a zároveň poznal, jak vyplývá z příběhu, že Ježíš už o něm dopředu věděl. Bůh o nás ví, chce nás vést a záleží jen na nás, jestli mu to dovolíme. Očekává naší důvěru.

I. Rozhodnutí

Administrativní záležitosti

1. Nový Bydžov
VČS odsouhlasil změnu statutu ze sboru Nový Bydžov na skupinu Nový Bydžov při sboru Hradec Králové.
2. Dokument – Konflikt zájmů
Členové VČS podepsali dokument o Konfliktu zájmů.
3. Delegáti konference ČSU
VČS schválil seznam delegátů konference ČSU.

Personální záležitosti

4. Nástupní praxe – L. Čapek
VČS rozhodl, že L. Čapek bude vykonávat nástupní praxi v Hradci Králové u kazatele V. Krupy.
5. Nástupní praxe – J. Koun a V. Zerzánová
VČS rozhodl, že J. Koun a V. Zerzánová budou vykonávat nástupní praxi u kazatele B. Zámečníka v Turnově.
6. Kazatel pro sboru v Jaroměři
VČS rozhodl, že V. Krupa bude odpovědným kazatelem pro sbor Jaroměř
7. Knižní evangelizace
VČS schválil Janu Kubíkovou jako knižní evangelistku.

Hospodářské záležitosti

8. Vamberk
VČS schválil žádost o dotaci na střechu ve Vamberku.
9. Karlovy Vary
VČS schválil žádost sboru Karlovy Vary pro rekonstrukci sociálního zařízení.
10. Litoměřice
VČS schválil žádost sboru Litoměřice ohledně úprav a nátěru fasády.
11. Trutnov
VČS schválil žádost sboru Trutnov na opravu zdi a topení v modlitebně.

II. Informace

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
1.1. Bible pro Pathfindera byla dána do tisku České biblické společnosti. V létě 2009 budou Bible k dispozici pro děti.
1.2.  V létě 2009 se bude konat desetidenní soustředění vůdcovského kurzu.
1.3.  Čtyři tábořiště jsou k dispozici pro tábory z různých oblastí pro letní aktivity.
2. Oddělení osobní služby a evangelizace
2.1. Uskutečnilo se setkání dobrovolníků, kteří chtějí pracovat v nemocnicích
2.2.  Připravuje se setkání lidí, kteří pracují s romskou problematikou
2.3.  V Praze proběhla návštěva S. Boonstry, který přijel na pracovní jednání výboru ASI, ASI Evropa předloží Výboru evangelizace vizi jejich evangelizace v ČR
2.4.  Připravuje se na 30. května 2009 v ČS Veletrh evangelizace. Setkání poslouží k tomu, aby se informace a aktivity dostaly na sbory. Účast přislíbili všechny církevní organizace a také další subjekty z jiných církví.
3. Kazatelské oddělení při ČS
3.1. Ve dnech 10.-11. ledna bylo ukončeno školení laických kazatelů v jednotlivých oblastech. Ze 140 přihlášených účastníků absolvovalo studium 70 studentů, kterým byly rozdány diplomy. Někteří absolventi pokračují ve studiu v rámci Kombinovaného studia pro laické činovníky na Teologickém semináři na Sázavě
3.2. V Praze se 6. dubna 2009 uskuteční společná pastorálka, kde bude přednášet psycholog br. J. Bauer na témata „Křesťan a deprese“ a „Zvládání náročných životních situací.“ M. Žalud podá informace za oddělení náboženské svobody.
4. Oddělení výchovy při ČS – Zpráva za KZŠ Elijáš
Pro školní rok 2009/2010 bylo zapsáno do 1. ročníku 12 žáků.
Zápis dětí do mateřské školy bude 15.4.2009 od 8.00 do 17.00.
K docházce do MŠ je předběžně přihlášeno 24 dětí.
Byly spuštěny nové webové stránky školy, které jsou rozděleny na dvě části: MŠ a ZŠ.www.elijas.cz
V mateřské škole budou zaměstnány 4 učitelky. Výběrová komise rozhodla, že br. Dlouhý bude zaměstnán jako správce a s. Dlouhá jako učitelka MŠ.
5. Biblický týden
Kapacita areálu je naplněna. Bude ubytováno 230 účastníků. Z dalších sdružení 10% účast. R. Jonczy bude mít na starosti ranní pobožnosti. AWR zajišťuje ozvučení a přenos.
9. Informace o služební cestě M. Stehlíka – stavba sboru v Bolívii
M. Stehlík byl vyslán VČS do Bolívie. Jeho pobyt trval 3 týdny. V průběhu tohoto období byla postavena nová modlitebna. M. Stehlík navštívil také věznici, kdy se přímo v areálu nachází dva sbory, mužský a ženský. M. Stehlík pokřtil 3 lidi.

10. Zpráva z Výboru ČSU
10.1. Výbor unie doporučuje Správní radě Nadace ADRA bratra Radka Špinku jako jejího předsedu.
10.2. Výbor unie dává hlasováním konferenci unie doporučení, aby rozhodla přestěhovat TS na vhodnější místo.
10.3. Výbor unie odhlasoval podněty do agendy unijní konference, které byly podpořeny dalším sdružením nebo Výborem unie.
10.4. Výbor unie odhlasoval, že Česko-Slovenská unie zakoupí objekt kláštera řádu dominikánek ve Střelicích u Brna za účelem zřízení unijního domova pro seniory za sjednanou částku 19,5 mil. Kč. Za předpokladu, že všechny právní náležitosti budou v pořádku.

Personální záležitosti

11. Kazatelé a knižní evangelisté
11.1. Doplňující informace o stěhování kazatelů pro rok 2009 – 2011.
Nové informace ve vztahu k návrhu z minulého zasedání VČS ohledně vize stěhování kazatelů:
Ústí n. L., Děčín – P. Staš
Karlovy Vary, Sokolov – Cs. Čák (vysvěcený kazatel – B. Zámečník)
Turnov, Železný Brod, Jičín – J. Dvořák
Česká Lípa, Rumburk – S. Slanina (leden 2011)
Havlíčkův Brod, Ledeč n. S., Chotěboř – M. Balcar (leden 2011)
Klatovy, Domažlice – otevřená záležitost
11.2. S. Sílová nenastoupí do nástupní praxe, protože nastoupí na mateřskou dovolenou.
11.3. J. Koun, V. Zerzánová a A. Bujňáková požádali o nástupní praxi v ČS. A Bujňáková ze Slovenského sdružení požádala o NP za předpokladu, že se nebude otevírat 4. ročník na TS. Místo její eventuální praxe bude určeno v červnu.
11. 4. Obřad vysvěcení M. Balcara se bude konat 18. dubna 2009 v Plzni.
11. 5. VČS obdržel návrh sboru Jindřichův Hradec na vysvěcení J. Dvořáka. Tato záležitost se přesouvá na příští jednání VČS, protože se k ní musí vyjádřit také sbor Tábor.

Hospodářské záležitosti

12. Žádost sboru Česká Lípa
Zástupci sboru Česká Lípa představili podklady pro prodej zbývající části objektu v ul. Čs. Armády 1578 od manželů Hološových, kde se nachází modlitebna. Modlitebna je přístavbou k objektu.
Modlitba: P. Čík
13. Zpráva o stavební činnosti
14. Žádosti o dotace
14.1. Výbor sboru Poděbrady požádal o dotaci na opravu fasády.
14.2. VČS projednal žádost sboru Praha – Krč o dotaci na realizaci nájezdu do kaple Thomayerovy nemocnice ve výši 80.000 Kč.
14.3. Maranatha Help spolupracuje s Hospicem Dobrého Pastýře, který žádá VČS o podporu. Nepřišel žádný konkrétní požadavek.
14.4. Na VČS přišla žádost o podporu stavby sborů v oblasti Port Elisabeth v JAR, kde probíhala evangelizace za účasti lidí z naší unie.
15. Ekonomická krize
Ekonomická krize se na příjmech z darů v ČS zatím neprojevila. Byly porovnávány příjmy darů za první tři měsíce 2009 se stejným obdobím roku 2008.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 7. 6. 2009 od 9.00 hod. v budově ČSU, Zálesí 50, Praha 4 – Lhotka.

Zapsal: Peter Čík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda