České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

9. zasedání Výboru Českého sdružení

7. 6. 2009 20:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 9. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 7. června 2009

Pobožnost

P. Čík: Požehnání (1 Moj 32,23-27) Co to je požehnání? Co si pod ním představujeme? Jákobův boj (viz text) – „nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“. Spor o požehnání rozděloval oba bratry. V tomto zápase Jákob pochopil, že žádným podvodem si není schopen zajistit Boží požehnání. Z místa boje Jákob odešel jako nový člověk, odešel jako vítěz. Bůh změnil jeho jméno. I pro nás je toto jediná cesta k Jeho požehnání.

I. Rozhodnutí

1. Změna člena správní rady školské právnické osoby
Schválen návrh nerušit členství P. Číka, který již není zaměstnancem ČS. Zástupcem ČS ve SR ŠPO tedy zůstává i nadále P. Čík.        
2. Slavnostní konferenční shromáždění ČS
VČS schválil jako místo konání slavnostního konferenčního shromáždění v roce 2011 objekt Aldis v Hradci Králové.
3. Vysvěcení J. Dvořáka
VČS odsouhlasil, na doporučení sborů Tábor a Jindřichův Hradec, vysvěcení J. Dvořáka a výboru kazatelského oddělení navrhuje jeho vysvěcení.
4. Kooptování nového tajemníka ČS
VČS kooptoval jako tajemníka Českého sdružení D. Čančíka.
5. Obsazení služebnosti vedoucího komunikací při ČS
VČS zvolil za vedoucího komunikací ČS V. Krupu.
6. Vysvěcený kazatel pro K. Vasilka a sbory M. Boleslav, Brandýs n.L., Neratovice
VČS potvrdil i nadále P. Číka jako vysvěceného kazatele pro K. Vasilka.
7. Obsazení sborů Praha – Strašnice, Praha – Washingtonova, Benešov a Vlašim
J. Hrdinkovi je uděleno pověření pro práci vysvěceného kazatele v ČS.
P. Šimkovi je uděleno pověření pro práci vysvěceného kazatele v ČS.
Byl odsouhlasen návrh zaměstnat pro sbory Praha – Strašnice a Praha – Washingtonova J. Hrdinku.
Byl odsouhlasen návrh ve sboru Vlašim a ve skupině Benešov zaměstnat P. Šimka.
8. Vize založení nového sboru v Praze – Michli
P. Šimek je pověřen vedením práce při zakládání nového sboru v Praze – Michli.
9. Budova v Praze 4 – Lhotka jako sídlo ČS
VČS rozhodl, že vedení Českého sdružení zůstane na Smíchově. Budova na Lhotce bude nabídnuta k prodeji.
10. Smíchov – sídlo ČS
VČS podporuje dostavbu prostor na Smíchově pro sídlo ČS. Byt kazatele již nebude součástí
modlitebny na Smíchově. Kazatel bude mít v budově svoji kancelář.

II. Informace

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
1.1.        Tábory jednotlivých oblastí jsou naprosto plné. Děti zvou své spolužáky a kamarády. Získáváme kontakty s rodiči z mimosborového prostředí.
1.2.        Bible pro Klub Pathfinder byla dána do tisku České biblické společnosti. Nyní probíhá její tisk v Číně. V létě 2009 budou Bible k dispozici dětem. Od prvního září budou nabídnuty na sborech prostřednictvím vedoucích dětí jednotlivých sborů.
1.3.        Dokončujeme upgrade webu pro děti, tak aby byl nadále dobře fungujícím alternativním prostorem pro setkávání dětí v křesťanském prostředí.
1.4.         Byla podepsána partnerská smlouva s Junákem.
2. Oddělení osobní služby a evangelizace
2.1.        Uskutečnilo se setkání evangelistů na Karolíně.
2.2.        Proběhl Veletrh evangelizace. Účastnilo se 26 organizací, konaly se 4 workshopy. Kromě členů sboru se dostavilo dalších asi 200 lidí.
2.3.        Na léto se chystá Y4J v Hradci Králové.
2.4.        Na konec září se připravuje evangelizace pro rusky hovořící.
2.5.        Probíhají přípravné práce pro evangelizaci W. Ramose.
2.6.        Uvažuje se o působení studentského kazatele v Praze.
2.7.        Na konci listopadu proběhne na Slovensku školení „Světem Bible“.
3. Oddělení mládeže
3.1.        Byla realizována setkání mládeže po oblastech podle systému vžitého při setkávání v oddělení dětí. Chotěboř 30 účastníků, Jáchymov 30, Praha Anděl 200, Karolína 80, Teplice a Litoměřice 30 lidí.
3.2.        Připravuje se VYTAX (spolupráce s br. J. Libotovským a V. Marušákem). Zatím došlo 10 přihlášek.
3.3.         Pro příští rok se plánuje kongres mládeže. Program je již hotový.
3.4.        Na Zemi živitelce bude spuštěn nový web mládeže.
3.5.        Mládežnické Bible budou k dispozici v létě.
3.6.        V létě 2009 se v Mnichově koná kongres mládeže z EUD. Z ČS je přihlášeno 45 lidí.
3.7.        K účasti na setkání mladí mladým se přihlásilo 10 mladých lidí.
4. Oddělení výchovy při ČS – zpráva za KZŠ Elijáš
4.1.        Od prvního září se škola bude jmenovat „Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš“.
4.2.        Správcem objektu se stal M. Dlouhý.
4.3.        V nové první třídě bude učit J. Thurnwaldová.
4.4.        V družině bude pracovat T. Eisenhamerová.
4.5.        K zahájení provozu mateřské školky: kapacita je zaplněná, přihlásilo se 40 dětí.
4.6.        Na základní škole bude ve druhé třídě 6 dětí a v první třídě 11 dětí. Domácí vzdělávání probíhá u 33 dětí.
4.7.        Novými učitelkami mateřské školy budou: N. Siejová, J. Rusňáková, G. Bílková (členka KS), E. Šubrtová.
5. Biblický týden
Biblický týden je připraven. Řeší se již jen technické záležitosti.
Jako host BT 2010 je navržen Jan Barna.
6. Konference ČS v Hradci Králové (květen 2011)
Důvody pro uspořádání slavnostního shromáždění v objektu Aldis v Hradci Králové:
– finanční (náklady v Praze: 750 000,- Kč, v Hradci Králové 120 000,- Kč)
– východní Čechy jsou velkou základnou členů Českého sdružení
Zvažuje se možnost vyslání autobusů z jednotlivých oblastí.

Personální záležitosti

7. Zpráva o slavnostní bohoslužbě vysvěcení M. Balcara dne 18. dubna 2009 v Plzni
Vysvěcení proběhlo bez problémů. M. Balcar odjíždí 16. 8. 2009 na studium do Anglie. Vrátí se v prosinci 2010.
8. Kooptace tajemníka ČS
Předložen návrh, aby v nouzovém režimu P. Číka nahradil v roli tajemníka D. Čančík za následujících podmínek:
– rozdělit povinnosti tajemníka mezi všechny čtyři zaměstnance kanceláře ČS
– vedoucímu odd. dětí poskytnout asistenta
Tento návrh není signálem, že by činnost odd. dětí / KP na ČS měla v budoucnosti být pokryta zkráceným úvazkem.
VČS        navrhuje zaplatit jako asistenta laika, nikoli kazatele.
9. Obsazení služebnosti vedoucího sobotní školy při ČS
Zatím není návrh konkrétního člověka. Bude předloženo v září.

Hospodářské záležitosti

10. Plzeň
Stavba sboru ve Skvrňanech získala podporu z fondu EU ve výši 15,8 mil. Kč, což je cca 45 % celkových nákladů.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 27. 9. 2009 od 9.00 hod. v budově ČSU, Zálesí 50, Praha 4 – Lhotka.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda