České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

10. zasedání Výboru Českého sdružení

27. 9. 2009 22:07 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 27. září 2009

Pobožnost:

E. Miškej: Můj úkol pro další generaci (5 Moj 6,7 / 11,19) „Zemřel stár, pln jsa dnů, viděl syny synů.“ (kral.) Co by měl člověk druhým předat? Budeš jim vštěpovat, rozmlouvat s nimi – předávat dál to, co ti dal Hospodin. Budeš vyprávět o tom, co jsi s Hospodinem prožil. To budeš sdělovat stále, co budeš žít.

I. Rozhodnutí

1. Přípravný výbor konference ČS CASD
Byl odsouhlasen a zvolen přípravný výbor konference ČS ve složení: P. Zvolánek, Z. Martasek, D. Čančík, V. Vurst, D. Staš (za výbor ČS), D. Exner (za sbory HK). Jako náhradník za sbory HK je zvolen L. Kašpar.
2. Misijní aktivista pro Podbořansko
Schválen návrh sboru Karlovy Vary v podobě upravené vedením ČS. E. Martínek bude finančně podpořen jako misijní aktivista pro Podbořansko. Bude fakturovat svoji práci, telefony a cestování do maximálního objemu 66 000 Kč. Tato forma spolupráce bude trvat po dobu určitou od 1. 10. 2009 do 31. 5. 2010 a pak bude vyhodnocení.
3. Vysvěcení P. Smolky jako staršího sboru v Tachově a Chebu
Na základě předložené žádosti VČS souhlasí s vysvěcením P. Smolky jako staršího sboru pro sbory Cheb a Tachov.
4. Vysvěcení K. Vasilka jako staršího sboru v Neratovicích, Mladé Boleslavi a Brandýse n/L
Na základě předložené žádosti VČS souhlasí s vysvěcením K. Vasilka jako staršího sboru pro sbory Mladá Boleslav, Neratovice a Brandýs nad Labem.
5. Misijní cesta P. Zvolánka na Ukrajinu
VU vyslal na základě pozvání Ukrajinské unie CASD P. Zvolánka na misijní cestu na Ukrajinu v listopadu 2009. Zároveň bude zaslána částka 200 000 Kč na dostavbu modlitebny v Ukrajince.
6. Nástupní praxe M. Bísek
Odsouhlasena nástupní praxe M. Bíska, kterou povede V. Vurst.
7. Vedoucí oddělení sobotní školy
Vedoucí oddělení sobotní školy je zvolena s. ing. M. Hradecká, členka sboru Praha – Strašnice.
8. Změna zařazení M. Jonczyho
Odsouhlasena změna statutu M. Jonczyho z postu evangelisty na post vedoucího společenského centra.
9. Nástupní praxe M. Daranský
M. Daranský nastoupí od září 2010 do nástupní praxe na sboru Klatovy u I. Michalce.
10. Stěhování kazatelů v roce 2010
V roce 2010 dojde v ČS k těmto stěhováním kazatelů:
Luže: L. Čapek
Turnov: J. Dvořák

II. Zprávy ČSU a jednotlivých oddělení ČS

1. Zpráva z výboru ČSU
1.1. Výbor unie rozpracoval a schválil řešení všech zbylých bodů předložených na jarní konferenci ČSU. Body rozdělil odpovědným vedoucím a také je rozdělil na jednotlivé budoucí výbory ČS
1.2. Výbor ČSU rozhodl na návrh výboru evangelizace o konání veřejné evangelizace S. Boonstry v Bratislavě.
1.3. Výbor ČSU vzal na vědomí změnu ředitele o. s. Maranatha. Novým ředitelem je R. Metz.
1.4. Bylo odsouhlaseno složení jednotlivých výborů unijních oddělení a správních rad.
1.5. Byli schváleni zástupci ČSU na Generální konferenci v létě 2010. Celkem 9 lidí.

2. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
2.1. Na ČS proběhlo 12 letních dětských táborů. Z tohoto počtu bylo 5 táborů oddílových, ostatní byly v rámci oblastí.
2.2. Vůdcovského se letos účastnilo 40 lidí, z toho 20 z ČS. Nyní se postupně zapojují do praxe. Vize pro příští kurz je posunout minimální věk účastníků alespoň o rok. Tedy na 18 let.
2.3. Z aktivit, které právě probíhají, je to předně Stezka písmáků a Múzička. Obě jsou chystané pro všechny děti v ČS. Cílem je děti vést k Bibli a sdílet s nimi osobní zkušenost obrácení.
2.4. Bible pro Pathfindery je již vytištěna a nyní bude prostřednictvím oddílů (vedoucích) poskytnuta dětem. Bible je určena pouze pro děti nebo pro vedoucí, kteří s nimi aktivně pracují.
2.5. Před čtrnácti dny byla dokončena metodika pro vedení oddílu (10-14 let). Nyní je v připomínkovém řízení a brzy bude vydána.
2.6. Oblastní koordinátor KP (oddělení dětí) ve východních Čechách je nově P. Mandl.

3. Oddělení mládeže
3.1. V uplynulých měsících proběhlo asi 8 úspěšných víkendovek pro mládež. Na Zemi živitelce bylo asi o 25 % lidí méně než obvykle.
3.2. V létě se kongresu mládeže EUD v Mnichově zúčastnilo 60 mladých lidí z ČR.
3.3. Na připravovaný VYTAX je přihlášeno 54 účastníků. Pro velký zájem je nutno kurz rozdělit do dvou skupin.
3.4. Nový web mládeže bude spuštěn po Novém roce.
3.5. Mládežnické Bible budou mládeži k dispozici na jejím výročním setkání.

4. Oddělení osobní služby a evangelizace
4.1. V. Vurst představil prezentaci statistiky počtu obyvatel ČS ve srovnání s počty členů CASD podle jednotlivých regionů.
4.2. Youth for Jesus 2009 v Hradci Králové. Evangelizace probíhá ve spolupráci ASI a místních sborů. Získali 250 – 300 kontaktů, s kterými dále pracují. Na přednášky nyní chodí 22 lid
4.3. V uplynulém týdnu proběhla v Praze evangelizace pro rusky hovořící.
4.4. Na únor a březen se připravuje evangelizace v Sedlčanech.
4.5. V září bylo otevřeno společenské centrum v Michli a chystá se otevření SC na Londýnské 30.
4.6. 3. 10. se otvírá sbor ve Štětkovicích.
4.7. Na jaro se připravuje pozvání G. Krause z GK, který se věnuje evangelizaci velkých měst. Smyslem setkání je inspirace a motivace zvlášť pro práci v Praze.
4.8. ASI podpořilo 3 projekty z ČS (Generace, Lékořice, Melantrichova ul. – IŽS).
4.9. Máme prostředky jako nikdy dříve, ale stále více se evangelizace posouvá směrem k drahým a na marketingu závislým aktivitám. Čím více si myslíme, že máme dost vlastních sil, tím nebezpečněji odsouváme Boha na okraj zájmu.

5. Oddělení výchovy při ČS – zpráva za KZŠ Elijáš
5.1. Škola se od 1. 9. 2009 jmenuje „Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš“.
5.2. 24. 7. se konala kolaudace objektu MŠ. Veškeré administrativní úkony proběhly v průběhu srpna hladce, MŠ tedy mohla být od 1. 9. spuštěna.
5.3. Kapacita školky je 40 dětí a je naplněna.
5.4. Celkem je zde 86 žáků plus 11 zaměstnanců.
5.5. V MŠ je většina dětí z rodin nehlásících se ke křesťanství nebo z KS.
5.6. Ve spolupráci s AWR chceme připravit pořad do křesťanského magazínu, který bude vysílán před zápisem do dalšího ročníku.
5.7. L. Landsfeld představil krátké video prezentující MŠ.

III. Administrativní záležitosti

1. Biblický týden
1.1. BT 2009 je vnímá jako úspěšný. Minulý týden proběhlo hodnotící setkání, ze kterého nevyplynuly žádné zásadní výtky. Zároveň byla vyhodnocena anketa účastníků. Podněty budou zapracovány do příprav BT 2010.
1.2. Jako host BT 2010 je potvrzen Jan Barna. Opět se uskuteční v Dlouhém.
1.3. V r. 2011 BT nebude. Pro rok 2012 je navržen br. Jon Paulien.
2. Skupina – Centrum Generace
27. 6. 2009 byla založena skupina při sboru Liberec. Její název je Centrum Generace.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 13. 12. 2009 od 9.00 hod. v budově ČSU, Londýnská 30, Praha 2 – Vinohrady.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schváliál: Pavel Zvolánek, předseda