České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

11. zasedání Výboru Českého sdružení

13. 12. 2009 21:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 11. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 13. prosince 2009

Pobožnost

M. Pavlík: Paradox Ježíšovy služby (Lukáš 5,26) Je to příběh o zázračném uzdravení člověka spuštěného střechou. Reakce okolostojících lidí je shrnuta do slov: „Dnes jsme viděli zázračné věci.“ Jde o jediné místo v NZ, kde je použit řecký výraz „paradoxa“ překládaný jako „nad naše chápání“ (dnes jsme zažili něco, co odporuje všeobecnému mínění). Od počátku Ježíšovy činnosti (L 4,14) můžeme sledovat několik příběhů, které nás učí, že je řada oblastí života, ve kterých si bez Ježíše nejsme schopni sami pomoci. Ježíš však navzdory všeobecné zkušenosti prolamuje naši neschopnost tím, čemu říkáme zázrak.

I. Rozhodnutí

1. Rozpočet ČS na rok 2010
Byl odsouhlasen předložený rozpočet ČS na rok 2010.
2. Rozpočty jednotlivých oddělení ČS
Byly odsouhlaseny předložené rozpočty jednotlivých oddělení ČS na rok 2010.
3. Audit ČS 2008
Byl přijat audit ČS za rok 2008 předložený EUD.
4. Žádost sboru Praha – Strašnice
Výbor ČS předběžně souhlasí s pronájmem budovy ČS na Lhotce za podmínky, že sbor Praha -Strašnice bude nejdříve hledat místo pro své shromažďování v Praze 8, nebo v Praze 9. Případné konečné rozhodnutí vyžaduje vyjádření členského shromáždění sboru Praha – Strašnice.
5. Rekonstrukce prostor sboru Cheb
VČS souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Tercom s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci prostor sboru Cheb.
6. Investiční záměr ČS 2010 – 2012
VČS souhlasí s investičním záměrem ČS v tomto pořadí: 2010 Plzeň, 2011 Mladá Boleslav, 2012 Pardubice.
7. Žádost sboru Praha – Vinohrady
Byla odsouhlasena dotace pro sbor Praha – Vinohrady na nákup nových lavic. Vedení ČS se však bude podílet na výběru nejlevnějšího řešení.
8. Žádost sboru Praha – Smíchov o vysvětlení investice v Praze na Londýnské
Bylo rozhodnuto požádat vedení ČSU o zpřehlední struktury investičních nákladů v Praze na Londýnské a jejich zveřejnění.
9. Žádost vysvěcení A. Kociána
VČS doporučuje vysvěcení A. Kociána. B. Zámečník, jako hlavní kaplan ČSU, bude požádán o účast na procesu vysvěcení.
10. Řešení úvazku Z. Jonczyho
VČS souhlasí s 0,2 úvazkem pro Z. Jonczyho v Severočeské nemocniční a.s. jako koordinátora nemocniční kaplanské služby.
11. ACET – spolupráce s touto organizací
VČS souhlasí, aby P. Adame byl koordinátorem ACETu pro kraj HK s tím, že cestovné bude propláceno Českým sdružením a považováno za finanční podporu této organizace.
12. Založení nového okrsku Praha
VČS souhlasí se zřízením nového okrsku Praha.
13. Záměr evangelizace v Praze 2012
VČS podporuje přípravné práce výboru evangelizace na možné evangelizaci S. Boonstry v Praze v r. 2012.
14. Kalendář akcí ČS a oddělení ČS 2010
VČS schvalil kalendář akcí ČS a oddělení ČS na rok 2010. Kalendář bude elektronicky poskytnut kazatelům i sborům ČS.
15. Založení sboru Štětkovice
VČS souhlasí s ustanovením sboru Štětkovice.
16. Ukrajinský evangelista
VČS souhlasí s přijetím rusky hovořícího evangelisty, který by pomohl ve službě O. Lytovchenka s tím, že by se takto zajistilo i případné přechodné období po eventuálním odchodu O. Litovčenka na nové místo.
17. Doporučení M. Braunče pro KE
VČS souhlasí s zařazením M. Braunče v KE na plný čas.
18. Restrukturalizace projektu v Písku vedeného R. Homolou
Bylo rozhodnuto o ukončení pracovního poměru R. Homoly, evangelisty v Písku, k 30. 6. 2010 z organizačních důvodů. Souvisí to s ukončením projektu evangelisty v Písku.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 28. 3. 2010 od 9.00 hod. v budově ČSU, Londýnská 30, Praha 2 – Vinohrady.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda