České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Mistrovství ve znalostech Bible

11. 5. 2010 19:13 Andrea Poláková České sdružení

Pozvání k účasti na 7. mistrovství České republiky ve znalostech Bible, které se bude konat dne 16. října 2010 od 9,30 hodin v Jednacím a Rytířském sále Senátu Parlamentu České republiky jako soutěž čtyřčlenných družstev.

Můžete si poměřit své znalosti Starého i Nového zákona, ale zejména pomůžete obrátit pozornost svého okolí ke Knize knih. Můžeme tak společně přispět k návratu Bible do širšího povědomí našeho národa.

Záštitu nad mistrovstvím opět převzal JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu Parlamentu ČR.

První cenou pro každého člena vítězného družstva bude elektronická čtečka knih s nahranými biblickými texty.

Více informací včetně propozic získáte na www.icej.cz

Download: cs-soutez-2010 (PDF)