České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Hudební kurzy

2. 6. 2010 23:21 Vladimír Krupa Sbory

Letní hudební kurzy v Domažlicích od 19. – 27. 7. 2010

Housle: Jana Vonášková-Nováková, klavír: Petr Novák, fagot: Václav Vonášek.

www.hudebnikurzy.cz