České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Slavnostní bohoslužba

15. 6. 2010 23:41 Vladimír Krupa Sbory

Rusky mluvící sbor Praha – Nusle, ul. Žateckých 11

srdečně zve rusky mluvící bratry a sestry, přátele a kamarády

na slavnostní bohoslužbu

„Čas hledat Hospodina“

pátek 2. července od 19:00 hod.

sobota 3. července od 10:00 hod.

host: vedoucí evangelizace Ukrajinské unie

Zubkov Dmitrij

Program:

  • oslava Boha zpěvem a v modlitbách
  • kázání
  • sdílení se: zkušenosti z misijní práce
  • pohoštění
  • koncert

Zájemci ať se hlásí na e-mail: ukroleks@seznam.cz

nebo tel.: + 420 774 245 233

Ozeáš 10,12:

„Rozsívejte si pro spravedlnost,

sklízejte pro milosrdenství,

zorejte svůj úhor.

Je čas dotázat se Hospodina.

Až přijde, svlaží vás spravedlností.“