České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Den pro Chrudim

18. 7. 2010 09:49 Vladimír Krupa Mládež

Křesťanská mládež Církve adventistů ve spolupráci s Klubem Pathfinder, humanitární organizací ADRA, Maranatha o.s. a dalšími pořádají pod záštitou místostarosty města Chrudim Romana Málka ve čtvrtek 19. srpna 2010 „Den pro Chrudim”.

Celý den bude cca 300 mladých lidí z Čech, Moravy a Slovenska, kteří budou tento srpnový týden trávit v nedalekém konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Trhové Kamenice, pomáhat na různých místech v Chrudimi a okolí. Svůj čas budou věnovat různým veřejně prospěšným aktivitám jako je uklízení veřejných prostranství, pomoc v přilehlých rekreačních lesích, programy a pomoc v dětských domovech, domech s pečovatelskou službou, hospici, centru sociálních služeb a pomoci, v chrudimské nemocnici, v mateřských školách, v domě dětí a mládeže atd. Během dne budete rovněž moci potkávat v ulicích netradiční „živé sochy”.

prochrudim.cz