České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

15. zasedání Výboru Českého sdružení

23. 12. 2010 14:33 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 12. prosinec 2010

I. Rozhodnutí

Administrativní záležitosti

1. Evangelizační práce bývalého motorkáře K. Nowaka
VČS souhlasí s pořádáním evangelizační kampaně bývalého motorkáře a současného kazatele K. Nowaka z Norska. Evangelizace bude v ČS v roce 2011 probíhat v Hradci Králové a Jablonci nad Nisou. Předpokládané finanční náklady jsou 50 000 Kč.
2. KZŠMŠ Elijáš
VČS nepřijal zprávu ředitele KZŠMŠ Elijáš Z. Muzikáře a vyjádřil znepokojení nad způsobem jeho komunikace se správní radou. VČS vyjádřil, že trvá na původním rozhodnutí z r. 2006 o nastavení rolí Českého sdružení jako zřizovatele a R. Passera jako hlavního sponzora.
3. Evangelizace S. Boonstry v Praze
VČS rozhodl o realizaci evangelizace S. Boonstry ve druhé variantě, tedy celopražskou evangelizaci za řízení vedoucího oddělení misie ČS.
4. Založení sboru Praha-Lhotka
VČS rozhodl o založení sboru Praha-Lhotka.
5. Založení sboru Jičín
VČS rozhodl o založení sboru Jičín, který byl dosud veden jako skupina při sboru Turnov. Sbor Jičín je založen s ohledem na očekávaný evangelizační rozvoj a na doporučení turnovského sboru a místního kazatele J. Dvořáka.
6. Žádost skupiny Praha-Bethany
VČS rozhodl požádat skupinu Praha-Bethany o doplnění jasně formulované misijní vize, písemné vyjasnění vztahu mezi budoucím sborem a SC, a o vyjasnění názvu budoucího sboru. Je třeba zorganizovat setkání vedení ČS a členské základny skupiny Praha-Bethany.
7. Misijní pracovník sboru České Budějovic
VČS rozhodl o proplácení fakturované práce K. Bušty pro sbor České Budějovice v rozsahu 1,5 dne za týden (tedy 1/3 úvazku). Obsah práce se nesmí křížit s aktivitami K. Bušty ve vztahu k oddělení dětí (Klubu Pathfinder). K. Bušta bude svoji práci vykazovat formou pracovního výkazu, resp. výkazu, který již odevzdává v rámci své práce v oddělení dětí.
8. VČS přijal vizi ČS pro konferenci ČS
VČS přijal vizi ČS, která bude použita jako podklad pro jednání konference ČS (viz příloha). VČS požádal ČSU o dořešení účasti nevysvěcených kazatelů na konferenci ČS.
9. Kalendář ČS 2011
VČS přijal kalendář akcí ČS na rok 2011.
10. Libor Votoček – povolení ke kázání
VČS rozhodl o udělení povolení ke kázání pro L. Votočka. Hospodářské záležitosti
11. Rozpočet ČS na rok 2011
VČS přijal předložený rozpočet ČS na rok 2011, včetně rozpočtů oddělení a návrhu mzdových prostředků a služebních náhrad.
12. Žádost sboru České Budějovice
VČS souhlasí se záměrem sboru České Budějovice ohledně půdní přestavby v budově tamního sboru. V současnosti však nelze stanovit časový horizont realizace této stavební akce. Přednost mají stavby modliteben a vše závisí na vývoji budoucích příjmů.

II. Zprávy jednotlivých oddělení ČS

1. Oddělení osobní služby a evangelizace
1.1. V. Vurst formou prezentace představil misijní aktivity v našem sdružení. Zejména Plzeň, Chotěboř, aktivity na školách (Černohorský, Adame, Souček), SC Londýnská, MGC, DC v Českých Budějovicích, výstavy Biblí (Příbram, J. Hradec, Český Krumlov…), přednášky J. Krále (Benešov…), přednášky kazatelů, křesla pro hosty (Poslechni si…). V tomto roce bylo v ČS více křtů než v předchozích letech.
1.2. Z aktivit posledního čtvrtletí: V Třinci proběhlo „Světem Bible“. Přes počáteční nedůvěru k tomuto programu s ním pracuje řada laiků ve sborech. V Popradu proběhlo ASI, které podpořilo řadu projektů i v ČS. Uskutečnilo se také setkání zakladatelů sborů a setkání evangelistů. V. Vurst a P. Svašek navštívili romský sbor v Rankovcích s úmyslem založit romský sbor v Mostě.
1.3. Jsou dokončeny materiály pro pořádání seminářů knihy Daniel. Vyšlo Slovo na cestu (Nový zákon), které má sloužit pro misijní účely.
1.4. V. Vurst s P. Zvolánkem pokračují v auditu malých sborů. Navštívili již Ledeč nad Sázavou, Neratovice a Dvůr Králové. Členové výborů si přejí, aby jejich společenství mohla nadále fungovat jako sbory, a v této souvislosti si znovu vytyčili své plány a programy.
1.5. Evangelizace norského motorkáře K. Nowaka v roce 2011 proběhne na několika místech v ČSU. V ČS jsou to místa: Hradec Králové, Jablonec nad Nisou. Finanční náklady této práce ponese každé sdružení.

2. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
2.1. Práci v oddělení dětí lze pozorovat na několika rovinách. Tou nejzásadnější je bezesporu činnost na úrovni oddílů (sborů). Na území ČS je registrováno 49 oddílů, z nich 10 je dnes již mrtvých, a až uběhne lhůta určená stanovami KP, budou vymazány. Zároveň však v tomto roce přibyly čtyři nové oddíly. Celkový počet členů registrovaných v ČS je 1237, z toho je 843 členů aktivních (tedy registrovaných v tomto roce). Ve většině oddílů probíhá pravidelná činnost, k jejíž podpoře byla v září t. r. vydána metodika pro vedení oddílu „SRP“.
2.2. V posledním čtvrtletí proběhl Vůdcovský kurz na TS, kterého se zúčastnilo 40 studentů.
2.3. V listopadu bylo dokončeno finálové kolo 11. ročníku Stezky písmáků s 260 účastník
2.4. Frekventanti letošního Rádcovského kurzu se sešli na konci října v Praze. Několik z nich zde svůj kurz dokončilo. Letos kurz dokončilo celkem 29 účastníkků.
2.5. V polovině října úspěšně proběhla Múzička ČS a 4. 12. se v Praze konala (na území ČS po 6 letech) unijní Múzička. Účastnilo se jí více než 400 lidí (320 z tohoto počtu se vystřídalo na pódiu).
2.6. Vedoucí oddílů z celého ČS se o uplynulém víkendu setkali na Karolíně. Kromě toho se v září 12 vedoucích z ČS zúčastnilo unijního Vůdcovského speciálu v Rumunsku.
2.7. KP získal titul „Organizace doporučená MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ na roky 2011 – 2015. VČS doporučuje používat tento titul v prezentování Klubu Pathfinder vně i uvnitř církve.

3. Oddělení mládeže
3.1. Proběhlo páté setkání Vytaxu. Vytax je nyní ve fázi projektů pro sbory. Dalším krokem bude Vytax OUT, tedy projekt pro veřejnost. Zároveň chystáme silvestr Vytaxu 1+1 (každý si musí vzít jednoho přítele).
3.2. V Ústí nad Labem byl turnaj deskových her. Je to příležitost pro kamarády a přátele dětí.
3.3. Na setkání vedoucích byl hostem D. Novák z CČB.
3.4. V plných přípravách je BT pro mládež. Půjde o list Koloským.
3.5. V několika mládežích běží projekt „Za obzorem“ (v ČR je to asi 50 skupin).

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 20. března 2011 od 9:00 hod. v Praze na Londýnské.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda