České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Jan Bárta a Aleš Bárta převezmou lékárničky

7. 1. 2011 16:37 Vladimír Krupa Sbory ,

V sobotu 8. ledna navštíví Pardubice Jan Bárta, ředitel české pobočky mezinárodní humanitární organizace ADRA, který přijal pozvání místního sboru Církve adventistů, aby zde představil a přiblížil činnost ADRA u nás i ve světě.

Všichni, kteří se o humanitární aktivity a konkrétně o činnost ADRA zajímají, mají možnost vyslechnout dvě zajímavé přednášky a shlédnout fotografie z některých humanitárních cest.

První příspěvěk Jana Bárty na téma Vděčnost plyne z víry zazní v rámci dopolední bohoslužby, která začíná v 10.30 hodin s předpokládaným koncem ve 12 hodin. Bohoslužba (stejně jako všechny ostatní) je volně přístupná a otevřená široké veřejnosti, tím spíše zájemcům o humanitární aktivity.

Odpolední program, začínající ve 13.30 hodin, bude specificky zaměřen na humanitární činnost. Zazní přednáška Jak pomáhat a neuškodit a bude možnost shlédnout foto-video prezentace.

Odpolední návštěvu přislíbil také pan Aleš Bárta, manažer zahraničního projektu ADRA – nemocnice Itibo v africké Keni. Při této příležitosti převezmou symbolicky oba pánové Bártové (jde pouze o shodu příjmení) první část pardubické sbírky autolékárniček (více o sbírce na tomto webu a v TV zpravodajství Města Pardubic).

Touto cestou by ADRA také ráda vyjádřila poděkování jak jednotlivým dárcům, kteří přinesli lékárničky na sběrná místa, tak některým pardubickým základním a středním školám, které se do projektu sbírky lékárničček zapojily a přispěly tak největším podílem na celkovém množství sebraného materiálu. Jmenovitě ZŠ J. Ressla (jež připravila již vytříděný materiál v pytlích a nabídla prodloužení sbírky), dále ZŠ Štefánikova, Střední zdravotnická škola, Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Gymnázium Mozartova ul., Konzervatoř Pardubice.