České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Výzva GK – Celosvětová obnova církve

2. 3. 2011 08:00 Vladimír Krupa Komunikace

Podpořme iniciativy k celosvetové obnově církve

Na posledním zasedání Výboru Generální konference Církve adventistů sedmého dne se zástupci církve z celého světa vyslovili mimo jiné i pro oživení a duchovní obnovu jako naléhavou výzvu Božímu lidu před druhým příchodem Ježíše Krista (http://www.casd.cz/index.php?ID=4535). K této výzvě se v listopadu připojil i Výbor   Česko-Slovenské unie (http://www.casd.cz/wpimages/other/art4621/Vyzva.pdf) .

Na pomoc tomuto hnutí byl při Generální konferenci ustaven Výbor pro oživení a reformaci, který přináší různé celosvětové iniciativy. Tyto jsou směřované především k obnově osobního duchovního života každého jednotlivce, k novému zájmu o Boží slovo a duchovní dary církve včetně prorockého daru, k osobnímu vyznání hříchů, pokání a otevření se Boží milosti a vedení Ducha Svatého. Mohou ale pomoci i ke sjednocení církve  v duchovním nasměřování a službě. Rádi bychom proto povzbudili všechny členy a sympatizanty církve v České a Slovenské republice, aby se také zapojili do následujících globálních iniciativ:

  1. Oddělit pro sebe denně dostatečné množství času na společenství s Kristem prostřednictvím modlitby a studia Bible
  2. Při osobních setkáních, prostřednictvím telefonu nebo internetu prožívat celosvětové modlitební společenství „777“, ve kterém se adventisté 7. dne 7 dní v týdnu modlí v 7. hodin ráno, nebo večer za přítomnost a vylití moci Ducha svatého. „Řetěz upřimných modliteb věřících by měl obepnout svět… modliteb o Ducha Svatého“ (EGW, RH, 3. 1. 1907)
  3. Oddělit první sobotu v každém čtvrtletí, jako den modliteb a půstu za celosvětovou církev
  4. Úkoly sobotní biblické školy během bohoslužeb probírat se zaměřením na oživení a reformaci v církvi

Církev nepřinese dobré ovoce, pokud nebude úzce spojena s Duchem Svatým. Věříme, že i tyto globální iniciativy mohou církvi přinést v našich zemích své ovoce.

S pozdravem pokoje a milosti od našeho Pána

Mikuláš Pavlík
Peter Čík
Edvard Miškej