České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

17. (mimořádné) zasedání Výboru Českého sdružení

26. 4. 2011 18:35 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva ze 17. (mimořádného) zasedání Výboru Českého sdružení

Praha 26. dubna 2011

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

Administrativní rozhodnutí

Žádost sboru Hradec Králové o zrušení sboru
Výbor ČS rozhodl o nerozpuštění sboru Hradec Králové.
Pověřil kazatele Petra Staše s okamžitou platností (tedy od 1. 5. 2011), aby se stal zodpovědným kazatelem tohoto sboru. Jeho primárním úkolem bude nastartovat program obnovy sboru. P. Staš bude následně (od 1. 8. 2011) také zodpovědným kazatelem pro sbory Jaroměř a Hradec Králové – Trinity.
Výbor ČS rozhodl o okamžitém vypsání sborových voleb ve sboru Hradec Králové.

Návrh počtu zástupců okrsků do výborů na konferenci ČS CASD 2011
Výbor ČS přijal předložený návrh počtu zástupců okrsků do výborů na konferenci ČS 2011. Tento návrh bude předložen delegátům konference ČS.

Zapsal: David Čančík a Jiří Tomášek, tajemník​​​ ​
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda