České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Unijní kongres mládeže 2011

6. 4. 2011 13:25 Vladimír Krupa Mládež

Unijní kongres mládeže CASD

14. – 21. srpen 2011

Dlouhý u Trhové Kamenice

Co mě čeka

  • Studium dopisu Kolosským Křesťanům
  • Nejen číst, ale taky rozumět a prožít…
  • Sdílení ve skupině
  • Práce s biblickým textem
  • Setkání se stejně hledajícími mladými lidmi
  • Chvály
  • Sportovní aktivity
  • Odpočinek

Hlavní host: Olda Svoboda

informace o UK2011 naleznete na www.mladez.net/up

Hlaste se od 3. hod. 16. min 15. dubna 2011! Kapacita omezená!

(max. 150 účastníků)