České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

1. zasedání Výboru Českého sdružení

23. 6. 2011 20:20 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 1. zasedání nově zvoleného Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 5. června 2011

ROZHODNUTÍ

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

Personální rozhodnutí

1. Stěhování kazatelů

VČS odsouhlasil návrh vedení ČS na stěhování těchto kazatelů:

Vít Vurst – Poděbrady, Kolín (půl úvazek)

Samuel Vaněk (z Liberce) – Česká Třebová, Svitavy, Choceň

Mikuláš Stehlík (z České Třebové) – Trutnov, Úpice, Vrchlabí, Dvůr Králové

Vladimír Krupa (z Hradce Králové a Jaroměře) – Havlíčkův Brod, Ledeč n/S, skupina Chotěboř

Michal Bacar (z Anglie) – Liberec, Jablonec, V. Hamry, H. Rokytnice, skupina Generace

Sbory Česká Lípa a Rumburk budou připojeny k Ústí n/L a Děčínu (kazatel M. Bísek z Ústí n/L)

Tento návrh byl přijat s tím, že se VČS bude v nejbližší době zabývat koncepčním rozdělením kazatelských míst především v Severních Čechách.

2. Rozhodnutí o nových vedoucích oddělení

Byli odsouhlaseni tito vedoucí oddělení:

Oddělení Křesťanského domova (pod vedením J. Tomáška) bude zastřešovat aktivity:

Manželská setkání (J. Ejem)

50+ (M. Starý)

Služba žen (P. Šustková)

Oddělení Diakonie – Petr Harastej

Oddělení zdraví – Pavel Smolka

Oddělení komunikace – Vladimír Krupa

Administrativní rozhodnutí

3. Administrace sborů ze strany Českého sdružení

Vysvěceným kazatelem pro skupinu při ČS Praha – Melantrichova byl odsouhlasen J. Tomášek.

Vysvěceným kazatelem pro M. Bíska a sbory Ústí n/L., Děčín, Česká Lípa a Rumburk byl odsouhlasen Z. Martasek.

4. Pokračování nebo dokončení nástupní praxe kazatelů

Bylo potvrzeno pokračování nástupní praxe Daniela Kašlíka (Kladno, Slaný, Rakovník).

Nástupní praxi letos končí:
Luboš Čapek (nastupuje do Karlových Varů a Sokolova)
Roman Buchtel (sbor Praha Smíchov, projekt INRI road, Pathfinder, kaplan v ZŠ Eliáš)
Jiří Koun (sbory Tábor, Jindřichův Hradec)

5. Jmenování členů Správní rady (SR) a Rady školské právnické osoby (RŠPO) ZŠ Elijáš

RŠPO budou tvořit 3 členové, administrátoři ČS, br. Zvolánek je předsedou RŠPO.

SR bude mít 11 členů: P. Zvolánek, Z. Martasek, J. Tomášek (administrátoři ČS), D. Čančík (KP), Peter Čík (za ČSU), L. Svrček (Oddělení výchovy), Z. Muzikář (tajemník SR), R. Buchtel (kaplan ZŠ), M. Pařík (za VČS), H. Loderová (vedoucí DŠŠ při ČSU), R. Passer (zástupce rodičů a donátor)

6. Schválení cesty br. K. Vasilka do Maďarska

Byla schválena cesta br. K. Vasilka na evangelizační kemp do Maďarska (spolu s br. V. Vurstem). Cestu pro dva zástupce ČS hradí ČSU.

7. Projekt INRI road Praha

Bylo odsouhlaseno zastavení projektu studentské koleje v objektu Praha Lhotka s tím, že prostory lze nadále pronajímat za podmínek obvyklých v této lokalitě. ČS bude podporovat fungující studentské aktivity v Praze.

Hospodářská rozhodnutí

8. Zakoupení bytu pro tajemníka ČS

Bylo rozhodnuto o zakoupení bytu pro tajemníka ČS ve výši cca 3 miliony korun.

9. Rekonstrukce kazatelských bytů

Byla schválena částka 240 000 Kč na rekonstrukci bytu v Trutnově (koupelna, kuchyně).

10. Prodej bytů

Byl navržen a odsouhlasen prodej bytů v Praze na Střížkově a v Plzni.

Zapsal: Jiří Tomášek, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda