České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Proběhl Biblický týden 2011

25. 8. 2011 11:47 Vladimír Krupa České sdružení

Již třetím rokem se Biblický týden Českého sdružení konal v konferenčním centru Immanuel v nádherném prostředí Českomoravské vrchoviny. Během druhého srpnového týdne naslouchalo přibližně 200 účastníků dopoledním přednáškám biblisty a starozákonníka Jiřího Beneše, Th. D., vedoucího katedry biblických studií na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, který se zabýval životem a dílem Elíšy, žáka a nástupce proroka Elijáše. Bratr J. Beneš prostřednictvím v Bibli zaznamenaných příběhů poutavě představil proroka, jehož jméno má význam „můj Bůh zachrání“, „Bůh je vysvobození“. Jen k Hospodinu je potřeba upínat své naděje a od něj očekávat pomoc.

Ranní zamyšlení vedl Stanislav Bielik, návštěva ze Slovenského sdružení. Dopolední přednášky střídal volný odpolední program s možností navštívit workshopy (M. Chadima, J. Slowík), účastnit se výletů (Nové Hrady, Veselý kopec, Hlinsko s unikátní čtvrtí zvanou Betlém) či sportovních a zábavných aktivit. Během večerů se konala různorodá a zajímavá setkání sloužící nejen k vzájemnénu seznámení, ale také k přiblížení okolností vzniku knihy Elíša při rozhovoru Jiřího Beneše a ilustrátora Jana Bárty. Jeden z večerů byl věnován vážnému zamyšlení nad situací dnešního světa promítající se do osudů našich současníků, jindy vystoupila socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., která posluchače zaujala nejen svými myšlenkami, ale také originálním přístupem.

Celým týdnem nás provázely písně zpěvníku Biblického týdne 2011, vedené kapelou Jindry Černohorského, která skvělým způsobem doplňovala vřelou a radostnou atmosféru společných chvil. Páteční večer doplnil koncert Pavla Kantora, sobotní program worship souboru mladých z Roubaniny. Biblický týden vyvrcholil slavnostní sobotní bohoslužbou za přítomnosti 300 bratrů, sester a přátel, jejíž součástí byl v odpoledních hodinách křest Tomáše Ondráčka.

Společně strávený týden nebyl pouze skvělou příležitostí navázat nová přátelství a posílit vzájemné vztahy, ale především dobou duchovního posílení pro dny následující, ve kterých se střídají chvíle radosti a pohody s dobou těžkostí i smutku, jak živě symbolizovalo letošní proměnlivé počasí. Ve vzpomínkách i naději však převažuje Boží zaslíbení obnovy všech věcí.

Marta Kysilková

Další informace na www.biblickytyden.cz