České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

2. zasedání Výboru Českého sdružení

6. 10. 2011 21:04 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 2. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 18. září 2011

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

1. Volba okrskových kazatelů
VČS zvolil nové okrskové kazatele na další konferenční období 2011 – 2015

Okrsek Praha: br. Josef Cepl
Okrsek střední Čechy: br. Vít Vurst
Okrsek severní Čechy: br. Zbyšek Jonczy
Okrsek východní Čechy: br. Petr Staš
Okrsek jižní a západní Čechy: br. Ivan Michalec

2. L. Landsfeld členem RŠPO a SR KZŠ a MŠ Elijáš
VČS odsouhlasil br. L. Landsfelda ze sboru Karlovy Vary jako nového člena RŠPO a SR KZŠ a MŠ Eliáš.

3. Obsazení sborů Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a skupiny Chotěboř
Pověřeným vysvěceným kazatelem pro výše uvedené sbory byl odsouhlasen br. A. Kocián z Luže.

4. Nástupní praxe
Do nástupní praxe byli přijati bratři Čestmír Šťovíček (v Kolíně a Poděbradech od 1. 11. 2011 na polovinu úvazku při vedení KE v ČR) a Roman Hampacher (v Praze Chodov a Vinohrady od 1. října 2011).

5. Bibličtí pracovníci

Do řad biblických pracovníků byl přijat bratr Tomáš Kábrt (pro oblast Sokolov a Karlovy Vary od 1. října 2011 na polovinu úvazku vedle práce vedoucího oddělení komunikací při ČS Unii).

6. Podpora sboru na Ukrajině
VČS odsouhlasil částku 180.000 Kč (10.000 dolarů) jako dar sboru Východního sdružení Ukrajinské unie v rámci plánované evangelizace P. Zvolánka.