České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Modlitební týden 2011

3. 11. 2011 21:24 Vladimír Krupa Komunikace

V sobotu 5. listopadu 2011 začíná společný týden modliteb, který končí následují sobotu 12. listopadu. Během tohoto listopadového týdne se každý rok scházejí adventisté na celém světě ke společným modlitbám a čtení přednášek. Hlavní téma letošních modlitebních setkání je Boží uzdravující milost jako podstata adventismu. Download textu přednášek