České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Stezka Písmáků 2011

23. 11. 2011 00:00 Vladimír Krupa Klub Pathfinder

Dvanáctý ročník soutěže ve znalostech Bible „Stezka Písmáků“ vyvrcholil druhým kolem v Praze na Smíchově ve čtvrtek 17.11. Letošního ročníku se účastnilo 265 soutěžících ze 14 různých denominací a církevních společenství. Děti z CASD a KP  tvořily 64% této skupiny. Geograficky to pak byli děti a dospělí z 31 různých obcí. Do druhého kola postoupilo 94 úspěšných soutěžících, tedy těch, kteří v prvním kole zaznamenali alespoň 70 % správných odpovědí. Ve druhém kole pak 40 soutěžících splnilo 70% hranici, ti tak získali červený odznak Písmáka.  V letošním roce jsme se soustředili na 1 Paralipomenon, první část Žalmů, ep. Titovi, ep. Filemonovi a tradiční Evangelia (samozřejmě mladší a nejmladší měli rozsah menší). Všichni účastníci druhého kola si odnesli kromě diplomu také pěknou křesťanskou knížku, které do soutěže věnovala ČBS, Samuel, Návrat domů a Advent-Orion. Smyslem soutěže je naučit se pravidelně brát do rukou svoji Bibli a tak na prvním místě nejde o pořadí, o procenta, ale vítězem je každý, kdo se do soutěže přihlásil a pravidelně se z Bible na ní připravoval.

www.stezkapismaku.cz