České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Kornelius Novak v Přelouči

10. 12. 2011 19:30 Vladimír Krupa Sbory

Ve čtvrtek 24. listopadu. 2011 se uskutečnila v Domě Církve adventistů sedmého dne v Přelouči ve večerních hodinách veřejná přednáška, kterou vedl Kornelius Novak, toho času evangelista v Norsku.

Předtím odpoledne od 15:00 hodin proběhlo pracovní shromáždění, kde Kornelius Novak promluvil k plánovaným akcím na jaře roku 2012. Na tomto setkání byli řítomní nejen všichni členové místního sboru v Přelouči, ale také mnoho dalších členů ze sesterských sborů Pardubice a Chrudim.

V 17:00 se modlitebna naplnila i dalšími návštěvníky, takže do malého sálu, kde bylo přítomno už asi 60 osob, přibylo dalších 15 posluchačů. S velkým zájmem naslouchali zajímavého muže obrovité postavy, který má za sebou zajímavé životní příběhy. Nešlo také přehlédnout občasné zavytí jeho psa, který celou dobu čekal na dvorku na svého pána.

Díky oduševnělému kázání Kornelia Novaka o modlitbě a skvělému překladu z němčiny, který zajišťoval Petr Novotný z Chebu, mohla většina posluchačů přemýšlet znovu možnostech modlitby a tom jak, Bůh v dnešní době zasahuje do osudu lidí. To vše zanechalo u mnohých návštěvníků hluboký dojem a vyvolalo další zájem.

Po vlastní přednášce zůstalo ještě asi 35 lidí v čajovně sboru, aby si u připraveného pohoštění spolu pohovořili a také položili nějaké otázky přednášejícímu.