České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

3. zasedání Výboru Českého sdružení

2. 1. 2012 21:12 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 3. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 4. prosince 2011

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

1. Plán akcí na rok 2012
VČS schválil Plán akcí ČS na rok 2012

2. Církevní řád a sborová praxe
Na základě usnesení delegátů konference ČS 2011 se VČS zabýval otázkou křesťanského života a praxe členů a sborů vzhledem k Církevnímu řádu. Jako první krok bylo odsouhlaseno vypracování dotazníku, který bude zaslán sborům a pomůže zmapovat aktuální situaci.

3. Svatby v církvi
VČS diskutoval na základě konkrétních podnětů současnou praxi ohledně svateb v církvi.  Vyjádřil přesvědčení, že současné znění CŘ nepostihuje pastorační složitost těchto otázek, které by v rámci biblických principů měly být posuzovány spíše individuálně na místní sborové úrovni. VČS předkládá Unijní radě a výboru kazatelského oddělení ČSU návrh, aby v našich sborech mohli být oddáváni členové církve s nepokřtěnými aktivními členy sborového společenství. Členové VČS zároveň vyjádřili přesvědčení, že je tyto otázky potřeba řešit v širší diskuzi v rámci celé církve.

4. Stěhování kazatelů a obsazení sborů
VČS odsouhlasil níže uvedené návrhy na stěhování kazatelů v létě 2012:

Sbory:    Vamberk, Jablonné, Dobruška – br. Roman Buchtel
Havlíčkův Brod, Ledeč n/S, skup. Chotěboř – br. Aleš Kocián
Jablonec, Rokytnice, V. Hamry – br. Roman Hampacher

5. Odsouhlasení místa nástupní praxe pro S. Sílovou
VČS odsouhlasil, že s. Sílová bude vykonávat nástupní praxi pod vedením br. J. Cepla ve sboru Praha-Smíchov od léta 2012.

6. Zodpovědnost za vedení evangelizace v Praze v roce 2013 a rozdělení kompetencí
VČS pověřil vedením evangelizace pražského a středočeského kazatele br. Pavla Šimka, který bude odpovědný především za přípravu, vlastní průběh evangelizace a následnou práci. Vedoucí oddělení evangelizace ČS br. Vít Vurst bude součástí evangelizačního týmu, bude na jednáních zastupovat ČS a odpovídá také za jednání a komunikaci se zástupci It Is Written a ČSU.

7. Schválení rozpočtu ČS na rok 2012
VČS schválil finanční rozpočet ČS a jeho jednotlivých oddělení na rok 2012.