České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

4. zasedání Výboru Českého sdružení

23. 3. 2012 21:30 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení CASD

Praha 11. března 2012

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

1. Vize a plány vedoucích oddělení

VČS přijal a schválil vize a plány jednotlivých oddělení při ČS (děti a Pathfinder, mládež, křesťanský domov, misie, kazatelské, diakonie, sobotní škola, zdraví) pro stávající konferenční období, tj. do roku 2015.

2. Reflexe názorového pnutí v církvi

Členové výboru jednali o napjaté atmosféře v našich sborech, která se v poslednní době stále častěji objevuje v souvislosti s některými extrémními postoji v otázkách učení i křesťanského života. VČS přijal několik konkrétních návrhů, které podporují otevřenější a jasnější komunikaci, informovanost a vzdělávání.

3. Připravovaná návštěva předsedy GK br. T. Wilsona v ČR

Členové VČS diskutovali nad programem chystané návštěvy předsedy Generální konference Církve adventistů sedmého dne br. T. Wilsona v Praze a vyjádřili přání, aby z programu návštěvy bylo zřejmé, že se jedná o návštěvu celé církve, nikoli jen některých skupin v církvi. V tomto smyslu bude odeslán předsedovi GK dopis za VČS.

4. Výběrové řízení na místo ředitele KZŠMŠ Elijáš

Výbor ČS na návrh správní rady Křesťanské základní a mateřské školy Elijáš rozhodl o tom, že novou ředitelkou školy se stane Ing. Hana Loderová. Tento návrh byl předložen správní radou na základě standardních postupů po důkladném uvážení všech možností i výsledku vypsaného konkurzního řízení. H. Loderová nastoupí jako ředitelka školy od 1. července tohoto roku.

5. Obsazení sborů a stěhování kazatelů

Výbor ČS rozhodl také o obsazení některých sborů od léta 2012: kazatelem sboru Praha – Chodov se stane J. Hrdinka (R. Jonczy zůstává ještě jeden rok kazatelem sboru Praha – Vinohrady), Jaromír Loder, který přichází z Moravskoslezského sdružení, bude kazatelem sborů Praha – Strašnice a Praha Washingtonova – Lhotka. Novým kazatelem ukrajinského sboru Praha – Nusle se stane Andrey Shamray.

6. Pokračování nástupní praxe

Výbor přijal rozhodnutí o pokračování nástupní praxe bratra Č. Šťovíčka, který bude od léta 2012 pracovat ve sborech Luže, Polička a skupině v Litomyšli pod vedením kazatele S. Vaňka z České Třebové. Dále bylo revokováno rozhodnutí o stěhování br. R. Hampachera, který zůstane další rok v nástupní praxi na sboru Praha – Chodov pod vedením nového kazatele.

7. Vysvěcení kazatele, vysvěcení staršího sboru, podpora práce na školách

Výbor ČS schválil vysvěcení kazatele K. Vasilka a odsouhlasil také vysvěcení J. Matouška za staršího sboru Roudnice nad Labem. Rozhodl také o částečné finanční podpoře evangelizační práce s. H. Komasové, která se věnuje práci na školách na Písecku a v některých dalších regionech ČR.

8. Zakoupení kazatelských bytů a rekonstrukce

Bylo odsouhlaseno zakoupení dvou bytů v Praze (pro J. Lodera a R. Jonczyho). Konkrétní částky budou rozhodovány později na základě konkrétních nabídek. Byla schválena rekonstrukce kazatelského bytu v Havlíčkově Brodě ve výši 530 tis. Kč.