České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Kurzy Alfa

27. 3. 2012 10:16 Vladimír Krupa Misie

Toto setkání je určeno všem, kteří se chtějí dozvědět o kurzech Alfa víc, chtějí je vyzkoušet, zapojit se v roce 2013 do kampaně: Pozvěme národ na večeři.

Host: Miloš Poborský – ředitel národní kanceláře kurzů Alfa

Kdy: 31. 3. 2012

Kde: modlitebna CASD Poděbrady, Na Kopečku 405/21

Občerstvení: Občerstvení zajištěno pro přihlášene

Program:

  • 9:30 – 10.30 Kurzy Alfa v prostředí CASD/teologie kurzů Alfa
  • 10:45 – 12:00 Bohoslužba slova – Miloš Poborský a Vít Vurst
  • 13:00 – 13:50 Co je to Alfa? Principy. Jak začít kurzy Alfa
  • 14:00 – 14:45 Vedení skupinky a pastorační péče
  • 14:45 -15:00 Otázky a odpovědi
  • 15:00 – 15:30 Přestávka
  • 15:30 – 16:15 Tvorba týmu, zvaní hostů, víkend, příprava promluv
  • 16:30 – 17:15 Zapojení Alfy do života společenství
  • 17:15 – 17:45 Iniciativa 2013 „Zveme Česko na večeři“
  • 18:00 Závěr semináře

Přihlášení: Přihlášky zasílejte do 24. 3. na emailovou adresu: misie@ceskesdruzeni.cz

Informace: Vít Vurst vedoucí oddělení misie při ČS 777 010 128