České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

KRIZE – STRAŠIDLO, NEBO VÝZVA?

17. 4. 2012 12:30 Vladimír Krupa Komunikace

Srdečně vás zveme na třetí ročník psychosociální konference! Akce se koná v neděli 29. dubna 2012 v modlitebně sboru CASD v Praze 2 na Vinohradech (Londýnská 30). Začátek je v 9:30 a ukončení v 16:30 hodin. Jejím tématem bude tentokrát: Krize v životě člověka.

Konference je určena jak pro sborové pracovníky a laiky, kteří ve své službě využívají znalosti a dovednosti ze sociální práce, psychologie, pastorace a diakonie, tak také pro všechny, kteří pracují v některé z pomáhajících profesí. Konference Vám může pomoci porozumět nejen typům, příčinám a dopadům krizí, ale také mechanismům jejich zvládání.

Během nedělního dopoledne vás jednotlivými příspěvky k vybranému tématu provede řada odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce a teologie: PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Vítězslav Vurst, B.Th., Mgr. Miroslav Bubeník, Mgr. Bc. Daniel Hrdinka, B.Th, PhDr. Jiří Bauer, Ph.D. a PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.

Odpoledne bude patřit představení pastoračně sociálního oboru Teologického semináře v Sázavě a workshopům, při kterých budete moci shrnout své nové poznatky a také sdílet vlastní zkušenosti s krizí s dalšími účastníky konference.

Více informací naleznete zde: Psychosociální konference 2012 (1)