České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

6. zasedání Výboru Českého sdružení

16. 10. 2012 20:02 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 6. zasedání Výboru Českého sdružení CASD

Praha 23. září 2012

V neděli 23. září proběhlo šesté zasedání Výboru Českého sdružení. Výbor projednával některé důležité personální otázky, zabýval se přípravou mimořádné konference Českého sdružení a hospodářskými záležitostmi. Přijal také následující rozhodnutí:

1. Volba nového vedoucího odd. misie ČS
VČS přijal rezignaci vedoucího oddělení misie ČS Víta Vursta, kterou podal k 31. 8. 2012 ze zdravotních důvodů. Zároveň pověřil dalším vedením oddělení Jana Libotovského, stávajícího biblického pracovníka v Plzni. Bude pracovat na 0,2 úvazku, zbylých 0,3 zajistí vedení ČS. Z titulu své funkce se J. Libotovský stává také novým členem VČS místo V. Vursta, který nadále zůstává kazatelem sborů Poděbrady a Kolín na plný pracovní úvazek.

2. Volba nového vedoucího odd. zdraví ČS
VČS přijal rezignaci vedoucího odd. zdraví při ČS Pavla Smolky, kterou podal k 31. 12. 2012 po dohodě s vedením ČS, pro které je prioritní především jeho práce na sborech. Zároveň byl schválen návrh, aby novou vedoucí odd. zdraví byla MUDr. Jana Krynská ze sboru Beroun.

3. Kazatel pro sbor Praha – Vinohrady a Praha – Chodov
Byl schválen návrh, aby novým kazatelem sborů Praha – Vinohrady a Praha – Chodov byl od léta 2013 Michal Balcar. O obsazení sborů na severu Čech, kterým M. Balcar v současné době slouží, bude VČS jednat na příštím zasedání.

4. Další personální rozhodnutí
VČS rozhodl o změně pracovního zařazení R. Hampachera, který bude od 1. října pracovat jako biblický pracovník na částečný úvazek. Vysvěceným kazatelem pro R. Buchtela, kazatele ve sborech Vamberk, Jablonné n/O a Dobruška, bude kazatel Petr Adame z Hronova. Výbor také schválil a finančně podpořil jazykový studijní pobyt D. Čančíka v zahraničí.

5. Příprava mimořádné konference ČS „Církevní řád a sborová praxe“
VČS odsouhlasil podobu dotazníku, který bude v průběhu podzimu předložen kazatelům a členům sborových výborů. Cílem je zmapovat ty oblasti života sborů, které by měly být dále diskutovány na mimořádné konferenci ČS. Ta se uskuteční na jaře příštího roku.

6. Hospodářská rozhodnutí
VČS odsouhlasil dotace na rekonstrukci modliteben v Hradci Králové (200 000 na opravu fasády), v Luži (130 000 na zateplení objektu modlitebny) a ve Vamberku (130 000 rovněž na zateplení objektu modlitebny). Dále VČS hovořil o investičním plánu na další období a odsouhlasil žádost sboru Poděbrady, který plánuje rekonstrukci a rozšíření sborových prostor, o zařazení do investičního plánu ČS pro rok 2013. Výbor ČS se do budoucna bude také zabývat možnostmi podpory různých typů vlastnictví sborových prostor nebo jejich nájmu.