České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Laičtí kazatelé se sešli na chatě Karolína

13. 3. 2013 22:39 Vladimír Krupa České sdružení

Přes 60 účastníků ze sborů Východních a části Severních Čech se o uplynulém víkendu sešlo na chatě Karolína. Seminář pro laické kazatele zde uspořádali kazatelé sborů z uvedených oblastí, aby uvedli do studia a kázání Božího slova především ty, kteří do této služby dosud nebyli zapojeni. Obsahem prvního ze dvou plánovaných víkendů byly úvody do Starého a Nového zákona, práce s biblickým textem, hodnocení sobotního kázání i úvod do homiletiky a rétoriky. Zbyl čas také na osobní rozhovory, vzájemnou inspiraci i tu vážné a tu humorné ukázky z filmových kázání. Kromě řady podnětů a inspirace si účastníci odvezli domů také první domácí úkoly. Celý program připravili a podíleli se na něm kazatelé Petr Adame, Michal Balcar, Josef Dvořák, Petr Staš a Jiří Tomášek. Další pokračování semináře je plánováno na začátek října.