České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

8. zasedání Výboru Českého sdružení

8. 4. 2013 21:39 Vladimír Krupa České sdružení

První zasedání Výboru ČS v novém roce 2013 se konalo v neděli 24. března v Praze na Lhotce. Výbor přijal celou řadu personálních rozhodnutí a intenzivně se zabýval také přípravami mimořádné konference ČS.

1. Obsazení sborů kazateli

Výbor ČS rozhodl o dalších změnách v obsazení sborů, které se uskuteční v tomto roce. Kazatelem ve sborech Písek a Strakonice bude od léta Radomír Jonczy, jako výpomoc na jeden rok a poloviční úvazek. Po ukončení kazatelské služby Petry Hrdinkové bude sbor Beroun spadat pod kladenského kazatele Petra Harasteje. Kazatelem sboru Příbram bude Luděk Svrček, jako výpomoc na jeden rok, přičemž záměrem vedení ČS je vytvořit v roce 2014 nové kazatelské místo v příbramském okrese. Kazatelem sborů Jablonec nad Nisou, Horní Rokytnice a Zásada – Zbytky se stane Roman Hampacher.

2. Další personální rozhodnutí

V ČS je dlouhodobě pociťována absence pastorační péče o kazatele, která by nebyla personálně spojena s administrativou. Na návrh vedení sdružení proto VČS tímto úkolem pověřil L. Svrčka s tím, že na konferenci ČS v roce 2015 bude tato služba vyhodnocena. Vedoucím kazatelského oddělení nadále zůstává předseda ČS.

Výbor ČS rozhodl, že Ondřej Černoch bude druhý rok své nástupní praxe (NP) vykonávat u kazatele Petra Staše v jemu svěřených sborech. Zároveň výbor odsouhlasil žádost Patrika Nehyby o přijetí do NP v Českém sdružení. Po splnění svých studijních povinností na Teologickém semináři bude praxi vykonávat pod vedením kladenského kazatele Petra Harasteje.

VČS rozhodl o konání slavnostní bohoslužby vyslání do nemocniční kaplanské služby. Bude se týkat bratrů Vítězslava Vursta, Z. Jonczyho, B. Krause a P. Svaška. Termín bohoslužby bude znám po dohodě zúčastněných stran.

Po svém odchodu z církve rezignoval na členství ve VČS Petr Mertlík. Na jeho místo byl kooptován David Staš ze sboru Červený Kostelec.

Výbor ČS rozhodl o tom, že student 3. ročníku TS Roman Jonczy bude v příštím školním roce vypomáhat sboru Praha – Smíchov v práci s mládeží.

3. Založení nového sboru v Liberci

VČS odsouhlasil žádost výboru sboru v Liberci o schválení vzniku nového sborového společenství z dosavadní skupiny Generace víry. Své podpisy k žádosti připojilo 21 členů tohoto společenství.

4. Příprava mimořádné konference ČS

VČS odsouhlasil věcný a časový harmonogram přípravy konference a formu postupu při projednávání jednotlivých témat. Schválil také návrh agendy a okruhy, které budou na konferenci diskutovány v jednotlivých pracovních skupinách. Konference bude svolána vedením ČS v první polovině dubna a zároveň budou sborům zaslány základní informace. Mimořádná konference se bude konat v Praze v neděli 16. června.

5. KZŠMŠ Elijáš

VČS rozhodl o uvolnění částky 250 tisíc Kč na vybavení učebny a drobné stavební úpravy v KZŠMŠ Elijáš. Investice jsou nutné vzhledem k plánovanému otevření dvou prvních tříd v příštím školním roce. Na návrh SR školy VČS podpořil myšlenku přípravy konceptu pro otevření střední školy. Úkolem byla pověřena ředitelka školy Hana Loderová. Členové výboru také vyjádřili potřebu řešit nastavení platových tabulek v církvi tak, aby odpovídaly i pedagogickým pracovníkům.

6. Využití finančních prostředků od státu v Českém sdružení

VČS přijal usnesení ohledně využití finančních prostředků od státu, které Českému sdružení připadnou na základě dohody v ČS unii:

  • Finanční prostředky od státu nebudou tvořit součást běžného rozpočtu sdružení a účetně budou vedeny samostatně.
  • Finanční prostředky od státu budou používány na:
    • sociální a humanitární činnost církve
    • podporu vzdělávacích a misijních projektů
    • zajištění efektivního a hospodárného provozu sborových nemovitostí
  • O konkrétních projektech a využití prostředků bude rozhodovat vždy VČS.
  • Zároveň bude vypracována bližší specifikace strategie v jednotlivých oblastech využívání těchto finančních prostředků.

V této souvislosti se VČS vyjádřil i ke zrušení mimořádné konference ČSU. Členové VČS respektují rozhodnutí VČSU o zrušení mimořádné konference, nicméně vyjadřují své politování nad tím, že vzhledem k celkové atmosféře v církvi byla tato konference zrušena.

Příští jednání VČS se uskuteční 9. června 2013.