České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

9. zasedání Výboru Českého sdružení

30. 6. 2013 15:57 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 9. června 2013 se uskutečnilo další jednání Výboru Českého sdružení.

Výbor se zabýval především záležitostmi kazatelů a sborů, a přijal také některá důležitá hospodářská rozhodnutí.

1. Kazatelé

VČS v mezidobí podpořil ordinaci kazatele sborů Písek a Strakonice Petra Picha. Na svém červnovém zasedání podpořil také ordinaci kazatele sborů Cheb a Tachov Pavla Smolky a odsouhlasil vysvěcení neordinovaného kazatele Miroslava Bíska za staršího sborů Děčín a Rumburk.

Vedení ČS představilo návrh komplexní koncepce podpory kazatelské práce spočívající na třech pilířích: pastorační (diakonské) péči, pravidelné supervizi (za podpory kazatelského oddělení ČSU) a hodnocení kazatelů. Tento návrh byl výborem ČS podpořen.

2. Sborová a misijní práce

Výbor přijal zprávy vedoucích oddělení dětí a Pathfinder, mládeže, křesťanského domova a misie. Rozhodl o pokračující podpoře práce Petra Svaška s romskými dětmi na Mostecku. ČS v tomto roce podpoří o. s. Duhovka částkou 200 tisíc Kč.

Výbor ČS dále doporučil rozpuštění sboru Sázava, a to vzhledem ke skutečnosti, že ve sboru již několik let neprobíhají pravidelné sobotní bohoslužby, nevyvíjí se misijní činnost a nejsou voleni činovníci sboru. Většina členů navštěvuje sbory v okolí.

3. Příprava mimořádné konference ČS

V souvislosti s připravovanou mimořádnou konferencí ČS výbor pověřil delegáta za svoji instituci KZŠMŠ Elijáš a odsouhlasil pozvané hosty.

4. Hospodářská rozhodnutí

Členové výboru v mezidobí odsouhlasili návrh na zakoupení nemovitosti v Pardubicích – Slovanech pro potřeby místního sboru za částku 12,89 mil. Kč. Na červnovém zasedání bylo dále rozhodnuto zachovat nemovitost v Praze na Lhotce (bývalé sídlo Č-S unie) v majetku ČS se záměrem využít stávající byt pro zaměstnance ČS, vybudovat v 2NP druhý byt a provést rekonstrukci nemovitosti dle možností ČS. V budově se také shromažďuje k bohoslužbám sbor Praha Washingtonova-Lhotka.

Byly odsouhlaseny částky 330 a 400 tisíc Kč na rekonstrukci bytů kazatelů v souvislosti s jejich plánovaným stěhováním (Karlovy Vary, Jablonec n/N).

Příští jednání VČS se uskuteční 29. září 2013.