České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Mimořádná konference Českého sdružení

25. 6. 2013 09:43 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 16. června se v prostorách sboru Praha – Smíchov konala mimořádná konference Českého sdružení na téma „Církevní řád a sborová praxe“, k jejímuž uspořádání zavázala sdružení poslední řádná konference ČS v roce 2011. Delegáti diskutovali tematické okruhy „Manželství, rozvod, opětovný sňatek“, „Svatby v církvi“, „Tanec, hudba a postoje ke kultuře“, „Praktické zachovávání soboty“, „Pastorace a uplatňování církevní kázně“ a vyjádřili se k otázce ordinace žen. Smyslem konference bylo především pomoci nalézat aktuální postoje k diskutovaným otázkám a vést sbory i jednotlivce k citlivější službě i ke vzájemné jednotě. Všechna jednání probíhala v konstruktivním a bratrském duchu. Závěry konference budou zveřejněny v nejbližší době.

Leave a comment