České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Noc kostelů v Přelouči

2. 6. 2013 22:50 Vladimír Krupa Sbory

24. května proběhla akce Noc kostelů také v Přelouči, které se účastnil i místní sbor Církve adventistů sedmého dne. Do modlitebny se podívalo kolem 40 návštěvníků, kteří byli seznámeni se stručnou historii celosvětové církve i sboru v Přelouči. Nakonec mohli shlédnout kratší záběry z činnosti Církve adventistů v Jižní Americe a pak i stručný záznam z obřadu křtu v prosinci 2012. Po ukončení využilo asi 8 lidí možnost si v čajovně osobně pohovořit s některými členy sboru.