České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Firmy g6

22. 9. 2013 18:00 Vladimír Krupa Komunikace

Zajímavý portál Firmy G6 původně pro Církev Bratrskou otevřel oficiálně brány také inzerentům z řad dalších křesťanských církví. Reaguje tak na zájem možných inzerentů z dalších církví.
Ověřování nového inzerenta probíhá žádostí o doporučení v jeho mateřském sboru.
Více: www.firmyg6.cz