České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Nový školní rok ve škole Elijáš

4. 9. 2013 13:30 Vladimír Krupa České sdružení

Základní škola Elijáš zahájila další školní rok

V pondělí 2. září v ranních hodinách jsme mohli na celé řadě míst v naší zemi vidět podobné obrázky. Ten před Křesťanskou základní a mateřskou školou Elijáš v Baarově ulici v Praze – Michli byl oproti jiným místům možná o něco barevnější. To starší žáci školy vítali nové prvňáčky záplavou modrých a bílých balónků.

Po osmé hodině ranní se na místním školním hřišti shromáždili děti, rodiče, učitelé, pracovníci školy i celá řada sympatizantů. Ředitelka školy Ing. Hana Loderová zahájila nový školní rok a představila rozšířený pedagogický sbor a pracovníky školy. Hlavní pozornost ale byla upřena na 25 nových prvňáčků, kteří rozšíří školu o dvě nové první třídy. Za zřizovatele je přivítal předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne Pavel Zvolánek, který dětem popřál hlavně to, aby pro ně byla škola radostí a těšili se do ní. Prvňáčkům pak byly předány dárky. Slavnostní chvíle byly zakončeny modlitbou – vyjádřením vděčnosti i prosbou o ochranu, moudrost a Boží požehnání v dalším školním roce. Napsat, že se poté děti rozešly do školních lavic by bylo klišé. A v případě školy Elijáš by to vzhledem k jejímu zaměření trochu i nebyla pravda.

KZŠMŠ Elijáš byla otevřena v roce 2008. V současné době má 7 ročníků a 8 tříd. Ve škole studuje 90 dětí v denním a 36 dětí v individuálním vzdělávání.

Další informace o škole Elijáš: zs.elijas.cz