České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

10. zasedání Výboru Českého sdružení

16. 12. 2013 19:33 Vladimír Krupa České sdružení

Na 10. zasedání Výboru Českého sdružení 29. září 2013 byla přijata některá personální rozhodnutí.
Výbor rozhodl o zaměstnání absolventky Teologického semináře Anny Majtan-Černákové (roz. Turcerové) jako asistentky kazatele v Poděbradech, a to do konce června 2014.
Dále udělil novému kaplanovi KZŠMŠ Elijáš Stanislavu Slamkovi (dříve ordinovaný kazatel Slovenského sdružení) pověření ke kazatelské činnosti a pověřil stávajícího kazatele pražských sborů Strašnice a Washingtonova-Lhotka Jaromíra Lodera odpovědností i za skupinu při Českém sdružení Praha – Melantrichova.

VČS také přijal rozhodnutí o zřízení rezervního finančního fondu, který bude tvořit 20% z běžného rozpočtu ČS. Vedení ČS se zároveň hodlá více zabývat promýšlením personální a organizační struktury sdružení.