České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Poslední sobota v Labské (Pardubice)

17. 12. 2013 00:00 Vladimír Krupa Sbory

Sobota 21. prosince 2013 je poslední sobotou, kdy proběhne bohoslužba v Labské ulici v Pardubicích. Od následující soboty (28. prosince) se budou adventisté scházet v nově zakoupené administrativní budově na Staročernské ulici 1799 v Pardubicích na Slovanech.

Program poslední soboty bude zaměřen především vzpomínkově vzhledem k době, během níž jsme na tomto místě mohli prožít mnoho krásného. Zveme proto na toto setkání každého, kdo v minulosti do našeho sboru patřil, kdo jej navštěvoval anebo zde prožil něco významného.

Program začne v 9 hodin zpíváním a vyprávěním vzpomínek a zkušeností. Od 10.30 h se zaposloucháme do čtení krátkých oddílů Písma prokládanému zpěvem. V poledne bude připraveno malé občerstvení formou Agapé a od 13 hodin chceme shlédnout některé fotografie a videa z uplynulých let.

Stručně z historie:

Sbor v Labské byl slavnostě otevřen a vysvěcen 14. dubna 1979 po rekonstrukci budovy z bývalé truhlárny.

Úplně první sbor Adventistů sedmého dne v Pardubicích byl založen 8. prosince 1922 jako výsledek misijní činnosti této celosvětové církve. Někteří členové pardubického sboru od té doby postupně přešli do nově vznikajících sborů v okolí, např. v Hradci Králové (1929), České Třebové (1947), naposledy v Chrudimi (1998), čímž napomohli jejich utvoření. Za celou dobu od r. 1922 se pardubičtí Adventisté sedmého dne museli z několikrát stěhovat, jako např. v r. 1952 z důvodu zabavení jejich vlastní modlitebny komunistickým režimem. Dům jim nebyl nikdy vrácen, k nápravě křivd došlo až v rámci přijetí zákona č. 428/2012 Sb.

V současné době se k pravidelným bohoslužbám schází v průměru okolo 50 lidí včetně dětí. Místní sbor se mimo pravidelné bohoslužby věnuje práci s dětmi a mládeží, podporuje činnost ADRY. Funguje zde dětský klub Pathfinder, studentská organizace INRI ROAD, kurzy Alfa a další užitečné aktivity. Pro svou činnost sbor potřeboval vhodnější prostory s možností vlastního parkování, což umožnila koupě nového objektu v roce 2013.