České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Poslechni si – Můj příběh o víře

22. 3. 2014 01:00 Vladimír Krupa Sbory

Pozvánka na setkání s lidmi, pro které Bůh něco znamená.
Setkání druhé s Vítězslavem Vurstem, nemocničním kaplanem, jehož víra každý den (ne)dostává pořádně zabrat
V sobotu 29. 3. 2014 od 17:00 hodin
Sbor Církve adventistů sedmého dne v Poděbradech, Na Kopečku 405
Bližší info: Vít Vurst, tel.: 777 010 128, e-mail: vitek.vurst@gmail.com