České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Poslechni si – Můj příběh o naději

4. 4. 2014 19:39 Vladimír Krupa Sbory

Pozvánka na setkání s lidmi, pro které Bůh něco znamená.
Setkání čtvrté s Josefem Sůsou o životě na hraně zákona, do kterého vstoupil Bůh
V sobotu 12. 4. 2014 od 17:00 hodin
Sbor Církve adventistů sedmého dne v Poděbradech, Na Kopečku 405
Bližší info: Vít Vurst, tel.: 777 010 128, e-mail: vitek.vurst@gmail.com