České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Horký Tabubrambor 2014

16. 5. 2014 10:24 Vladimír Krupa Mládež

V Litoměřicích se koná 7. ročník mládežnické akce Horký Tabubrambor s názvem
Hudba srdce, srdce Bohu – aneb všechno co má dech, ať chválí Hospodina!
Přemýšlet nad tímto zajímavým tématem budeme společně s Ondrou Černochem, kazatelem Církve adventistů sedmého dne.

Celá akce začíná v sobotu ráno v 9.30 hodin společným chválením našeho Pána Boha a pokračuje až do neděle do oběda a odjezdem plným vděčnosti, že jsme to přežili.

Co nás čeká?

V sobotu ráno kromě společných písní a modliteb, prožijeme velice zajímavou a netradiční sobotní školu, v níž bude dostatek prostoru pro všechny vaše myšlenky a názory. Po krátké přestávce zazní tradiční příběh pro dospělé, a pak nastane čas naslouchat Bohu, a jeho radostné zvěsti, kterou nám bude tlumočit náš host Ondra.

Kromě „duchovního žaludku“ naplníme také ten fyzický, abychom veškerou přijatou energii mohli vložit do aktivně-tvořivého odpoledne. Prostor dostane opět náš host Ondra a jeho osobní výpověď a zkušenosti, ale také vy. Společným odkazem tuto část ukončíme a budeme celý netrpělivý čekat, co nás ještě nemine večer či v noci. Od loňského roku totiž na vás čeká překvapení, a je otázkou hlavně počasí, zda to letos vyjde.

Platba a registrace do 30. května 2014

  • Cena: 99 Kč
  • Na účet číslo: 247663922/0300
  • Variabilní symbol: vaše telefonní číslo
  • Specifický symbol: 007
  • Registrace: horkytabubrambor@email.cz
  • Do předmětu: své telefonní číslo, a dále uveďte své celé jméno, datum narození, vaší adresu a sbor!

Další informace získáte na webu htb.casd.cz nebo facebook.com/tabubrambor.