České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Noc kostelů – Karlovy Vary 2014

18. 5. 2014 17:36 Vladimír Krupa Sbory

23. května 2014 v rámci Noci kostelů se koná v Karlových Varech ve Sborovém domě Církve adventistů Vernisáž putovní výstavyk příležitosti 20. výročí založení ADRA ČR a putovní výstavy fotografií Karla Cudlína „Zpráva o Lodži“

Sborový dům Církve adventistů s. d., Plzeňská 49, Karlovy Vary
karlovyvary.casd.cz

23. května 2014 od 18:30 do 19:30 hodin

Vernisáž putovní výstavy k příležitosti 20. výročí založení ADRA ČR a putovní výstavy fotografií Karla Cudlína „Zpráva o Lodži“

  • zazní průvodní slovo k výstavám
  • vystoupí žáci ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
  • v rámci vernisáže zazní verše českých básníků
    židovského původu prokládané kytarovou hudbou a bude představena historie modlitebny
  • v závěru připraveno občerstvení

19:30 – 23:00 Volný program

  • možnost prohlídky sboru, prezentace činnosti sboru a církve

24. května 2014 10:00 – 12:00 hodin „Dvakrát zachráněné dítě“

  • bohoslužba pro veřejnost s hostem Tomášem Graumannem

Putovní výstava k příležitosti 20. výročí založení ADRA ČR mapuje dvacetileté působení této humanitární organizace vČechách a zahraničí – kde a komu během své existence pomáhala.

Výstava fotografií Karla Cudlína, předního českého fotografa a jednoho zosobních fotografů Václava Havla, je součástí multimediálního projektu „Zpráva o Lodži“. Tento projekt vznikl v přímé návaznosti na nový dokumentární film režiséra Pavla Štingla „Ghetto jménem Baluty“. Snímek je nadčasovou obrazovou esejí bývalého židovského ghetta Litzmannstadt /Lodž/ – dnešní lodžské čtvrti Baluty. Fotograf Karel Cudlín vytvořil během natáčení dokumentu kolekci snímků, která dnes tvoří doprovodnou výstavu. Uvedením filmového dokumentu spolu s výstavou vznikl ojedinělý projekt, ve kterém Cudlínovy současné fotografie nastavují zrcadlo původním válečným snímkům reportéra Henryka Rosse použitým v samotném filmu.

Obě výstavy potrvají v prostorách sborového domu Církve adventistů s.d. v Karlových Varech od 23. května do 13.června 2014, otevírací doba je každý den kromě soboty od 16:00 do 19:00, vsobotu během bohoslužby od 9:00 do 16:00, jindy po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 736541998 (pan Martin Lindtner).

Tomáš Graumann je brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na Filipínách a jedno ze 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. V rámci svého vystoupení se podělí nejen o zážitky z předválečného období, okolnosti cesty vlakem, který jako poslední vyvezl židovské děti zokupovaného Československa, ale také o zkušenosti z nového domova ve Skotsku, kde se stal křesťanem, a následné misionářské práce mezi domorodci na Filipínách.