České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Psychosociální konference 2014 – 5. ročník

29. 10. 2014 09:48 Vladimír Krupa Generace 50+

Pořadatel: Teologický seminář CASD a Oddělení výchovy CASD
Tematika: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc
(aneb Radosti a starosti mladého stáří – údobí od 55-70 let)

V letošním roce budeme pokračovat v tematice životního cyklu člověka. Po loňském „středním období života“ se chceme podrobněji podívat na údobí raného stáří. (Postupně se na našich konferencích věnujeme jednotlivým úsekům života – od narození přes dětství, dospělost až do stáří.)

Pracovně jsme si věkovou skupinu, kterou se chceme zabývat, charakterizovali jako „stáří, které pomáhá“. (Následující údobí pak vnímáme především jako etapu stárnutí, pro kterou je charakteristické spíše to, že je mu nutno pomáhat.)

I v tomto specifickém období chceme zachytit důležité potřeby, hlavní životní témata a dilemata, kritické momenty, hlavní výzvy a příležitosti, které dané životní údobí přináší. Všechno chceme vnímat a řešit jako křesťané, tedy ti, kteří berou vážně rady Bible a přijímají Boží perspektivu pro život člověka.

Vlastní tematiku chceme sledovat z různých úhlů, tedy pohledem oborů, které na této konferenci představí následující odborníci:

 • Sociologie a sociální psychologie, psychologie stárnutí (PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.) Vymezení a charakteristika skupiny, co se to děje v mém myšlení a prožívání?
 • Zdravotní pohled (MUDr. David Staš) Co se děje při stárnutí, doporučení pro fyzickou pohodu
 • Gerontagogika (PhDr. Josef Slowík, Ph.D.) Aktivizace, stimulace, vzdělávání, aktivní příprava na stáří
 • Sociální práce (Mgr., Bc. Daniel Hrdinka, B.Th.)
  Mohu si pomoci tím, že pomáhám jiným
 • Léky a senioři (PharmDr. Hana Machová)
  Pohled farmaceuta a doporučení seniorům
 • Pohled pomáhajícího (Mgr. Karin Pospíšilová a dobrovolník Lékořice)
  Dobrovolník, senior, pracovník
 • Duchovní rozměr stáří a osobní zkušenost se stárnutím (Jaroslav Šlosárek) Duchovní zralost, výzvy tohoto údobí

Místo konání konference: Praha Krč, Kaple Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Termín konání: Neděle 23. listopadu 2014, Začátek 9:30, ukončení 16:00

9:30 Zahájení Luděk Svrček
9:35 Psychologie stárnutí PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.
10:05 Zůstaň aktivní MUDr. David Staš
10:35 Nikdy není pozdě se učit… PhDr. Josef Slowík, Ph.D.
11:05 – 11:20 přestávka
11:20 Upracovaný, nebo nezaměstnaný? Mgr. Bc. Daniel Hrdinka B.Th.
11:50 Léky a senioři PharmDr. Hana Machová
12:20 – 13:10 oběd
13:10 Polední stáří MUDr. Jana Krynská
13:40 Dobrovolnictví v údobí „mladého stáří“ Mgr. Karin Pospíšilová a dvě dobrovolnice z Lékořice
14:10 „Senior“ není nadávka Jaroslav Šlosárek
14:40 Přestávka
14:55 Panelová diskuse Luděk Svrček
15:45 Shrnutí a uzavření konference Daniel Hrdinka, Luděk Svrček

Při registraci bude vybírán příspěvek ve výši 50 Kč, občerstvení zajištěno

Informace a odkaz na elektronickou přihlášku najdete na:
www.tscasd.cz nebo vychova.casd.cz/

(možnost přihlášení do 20.11.2014)