České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

15. zasedání Výboru Českého sdružení

29. 12. 2014 11:31 Vladimír Krupa České sdružení

30. listopadu 2014 se Výbor Českého sdružení znovu sešel ke svému řádnému zasedání. Tématem byly tentokrát plány a rozpočty na další kalendářní rok, příprava konference ČS, některá personální rozhodnutí, ale i podpora misijních projektů a rozhodnutí týkající se sborových nemovitostí.

1. Kazatelé, sbory a misijní pracovníci

V rámci svého jednání Výbor ČS:

 • rozhodl o tom, že stávající kazatel sborů Trutnov, Jičín a Železný Brod Josef Dvořák bude od léta 2015 pracovat jako studentský kazatel v Praze
 • zhodnotil dosavadní práci a podpořil další pokračování služby E. Dunna v rámci projektu HisHands na Písecku
 • v rámci programu Globální misie podpořil projekt Petra Svaška na Mostecku, na který by měla kromě ČS a ČS unie přispět také Interevropská divize (EUD)
 • rozhodl o přijetí Ivety Pajerové ze sboru Kladno jako nové účetní na ČS (od léta 2015)
 • řešil situaci místa pro bohoslužby ruskojazyčného sboru Praha – Nusle a zároveň aktuální situaci sboru Praha – Sedlec, který se na stávajícím místě může shromažďovat pouze do konce tohoto roku, což vážně ohrožuje činnost místního Mateřského klubu Rybička. V této souvislosti VČS rozhodl o podmíněném zakoupení objektu v Praze 6 – Suchdol.
 • řešil některé stížnosti členů církve

2. Konference ČS 2015

 • Výbor ČS dále rozhodl o svolání řádné konference ČS 2015 na dny 12. a 26. dubna 2015, slavnostní bohoslužba proběhne 16. května v Hradci Králové. VČS zároveň odsouhlasil motto konference „Blíž Bohu, blíž lidem“ a podpořil vizi ČS, která apeluje na obnovu osobních vztahů členů církve s Bohem, zkvalitnění vzájemných vztahů ve sborech, misijní práci a osobní závazek služby.
 • VČS schválil plán Českého sdružení na rok 2015.

3. Hospodářská rozhodnutí

  V rámci projednávání hospodářských záležitostí výbor:

 • přijal zprávu finančního auditora za období roku 2013, která neshledala v účetnictví ČS žádné nedostatky
 • schválil návrh rozpočtu ČS a jednotlivých oddělení na rok 2015
 • přijal informaci o dosavadním čerpání příspěvků ze státního rozpočtu za rok 2014 s tím, že souhrnná zpráva bude zveřejněna po uzavření celého kalendářního roku

Příští a také poslední jednání stávajícího Výboru ČS v jeho funkčním období se uskuteční 8. března 2015.