České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

České sdružení rozdělilo 750 000 korun na sociální projekty

28. 1. 2015 07:56 Vladimír Krupa Sociální činnost

České sdružení CASD od podzimu 2014 slouží svým sborům a jejich členům rovněž prostřednictvím Oddělení sociální služby. Jedním z důležitých záměrů oddělení bylo vytvořit fond na podporu sociálních projektů v Českém sdružení. Tento fond byl ustaven a pro rok 2015 do něj byly určeny prostředky ve výši 750 000 Kč. Jedná se o prostředky z náhrad za státem zabavený majetek církve. Na výzvu k podání žádostí o příspěvek z tohoto fondu zareagovaly dvě desítky sborů a organizací založených při sborech. K posouzení bylo přijato 23 projektů se záměrem realizovat službu v hodnotě 9 866 332 Kč. Celková výše požadovaných dotací činila 3 108 290 Kč.

Grantová komise (ve složení sestra M. Zdražilová a bratři P. Kafka, R. Špinka, P. Zvolánek a D. Hrdinka) se sešla 7. ledna ke zhodnocení žádostí. Třebaže nerada, musela 7 projektů vyřadit z důvodu nedodržení zadání a významných nesrovnalostí při zpracování. Komise 16 projektů hodnotila a 14 z nich navrhla přidělení dotace. Dotaci schvaloval výbor ČS. Nejvyšší přidělená dotace byla ve výši 141 000 korun a nejnižší 2 485 korun.

Komise ocenila kvalitu projektů, které již mají za sebou zkušenost z dlouhodobějšího fungování. Inspirací pro ostatní mohou být například Centrum Generace z Liberce, Dobrovolnické centrum ADRA z Českých Budějovic a Klub Rybička sboru Praha Sedlec.

Zároveň byli členové komise rádi za nové, dobře připravené projekty, kterými chtějí realizátoři pomoci zkvalitnit život potřebných ve svém okolí. Jedná se o zřízení Dobrovolnického centra ADRA v Chomutově, Rodinného komunitního centrum v Mostě, Domácí sociální péče o seniory ve sborovém společenství Sokolova, a také o projekt Triennium, který zajišťuje pomoc seniorům a osobám s postižením v Praze.

Grantová komise také oceňuje dobré záměry a nadšení některých dalších žadatelů o příspěvek. Přestože tyto projekty mají před sebou ještě delší cestu, rozhodli se podpořit přípravnou fázi projektů. Jedná se o: Přípravu založení dobrovolnického centra ADRA v Příbrami, Rozvoj sociálních služeb a Komunitního centra Petrklíč v České Třebové a projekty Občanského sdružení Posálios v Ledči nad Sázavou.

Tabulka Výsledky grantového řízení ČS 2015 je k nahlédnutí zde: VÝSLEDKY grantového řízení ČS 2015 – Fond podpory

Jsme našemu Pánu vděční za všechny možnosti ke křesťanské službě bližním, které nám dnešní doba poskytuje. Modlíme se, aby Pán požehnal ty, kteří se snaží druhým nadlehčit jejich břemena a zpříjemnit jejich životy. Věříme, že finanční prostředky svěřené jednotlivým projektům, budou dobře využity.

Daniel Hrdinka – vedoucí Odd. sociální služby