České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Výzva k modlitbám za církev a konferenční jednání

26. 3. 2015 10:10 Jiří Tomášek České sdružení

Termínem konference se v prostředí Církve adventistů sedmého dne označuje pracovní shromáždění jednotlivých stupňů církevní organizace, na kterém pověření delegáti hodnotí předchozí konferenční období (zpravidla 4 nebo 5 let), určují další směrování církve, zaujímají postoje a přijímají rozhodnutí k aktuálním otázkám života církve a její služby a volí představitele svých organizačních složek na další období. Na jaře letošního roku probíhají ve všech třech sdruženích naší Česko-slovenské unie konference sdružení, tedy pracovní shromáždění, která se nejvíce dotýkají života jednotlivých sborů. Od 2. do 11. července 2015 se pak v San Antoniu (USA, Texas) koná také zasedání nejvyššího orgánu celosvětové církve – Generální konference Církve adventistů sedmého dne.

Právě v těchto dnech a týdnech vrcholí přípravy na konferenci Českého sdružení, jejíž pracovní shromáždění jsou naplánována na 12. a 26. dubna 2015 a uskuteční se v prostorách sboru Praha – Smíchov. Na rozhodování se podílí delegáti nominovaní jednotlivými sbory sdružení, ale jako host se jednání může zúčastnit kterýkoli člen církve. Slavnostní konferenční bohoslužba sborů Českého sdružení se pak uskuteční 16. května v Hradci Králové.

Při konferenčních setkáních ale nejde jen o vlastní jednání a přijímání rozhodnutí. To, co nutně musí předcházet a čím musí být jednání církve nesena, jsou modlitby delegátů i celé církve za nové odevzdání a rozpoznání důležitých otázek a důrazů. Chceme Vás proto vyzvat a povzbudit k modlitbám za církev, za nás samotné, za sbory a církev v Čechách a Česko-slovenské unii, i za celosvětovou adventní rodinu věřících. Odevzdejme se Pánu Bohu a prosme jej o schopnost slyšet jeho hlas, rozumět současným potřebám a následovat Ježíšův příklad v našich životech a službě. Generální konference CASD při této příležitosti vyhlásila modlitební iniciativu 100 dnů modliteb (www.100daysofprayer.org), do které se můžete zapojit i vy (plakát ke stažení).