České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Nabídka školení – Jak připravit sociální projekt a požádat o grant

25. 8. 2015 00:33 Vladimír Krupa Sociální činnost

Sociální služba vyžaduje určité znalosti a dovednosti, proto všem zájemcům nabízíme možnost zúčastnit se školení „Jak připravit sociální projekt a požádat o grant“.

Jako školitele jsme pozvali pracovníky, kteří se sociální službě věnují profesionálně. Podělí se o své zkušenosti a bude možnost s nimi konzultovat vlastní plány a nápady. Určitý čas chceme věnovat i vzájemnému sdílení a rozhovoru o vaší službě, lidech a jejich potřebách.

Školení proběhne v neděli 13. září 2015 v Praze.

Všechny podrobnosti k akci, včetně informací k přihlášení, naleznete v přiložené pozvánce!

V případě, že uvažujete o účasti na tomto setkání, prosíme přihlaste se nejpozději 9.9. na kterýkoli z uvedených kontaktů.

Srdečně zdraví na setkání s vámi se těší

Daniel Hrdinka – vedoucí Odd. diakonie a sociální služby ČS
Petr Kafka – předseda grantové komise sociálních projektů ČS

Email: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz
Mobil: 776 085 654.

Download leták