České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Mezinárodní a cappellová skupina Let´s Go! podpoří hospice

3. 10. 2015 07:29 Vladimír Krupa Sbory

Již tradičně se druhou říjnovou sobotu uskuteční v mnoha zemích světa stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich činnost. Nikde na světě není tato péče zcela hrazena státem. Neobejde bez pomoci dobrovolníků a darů štědrých a laskavých lidí. Bližší informace viz.: www.worldday.org.

Nadační fond Umění doprovázet, jehož hlavním cílem je podpora hospiců a hospicového hnutí v ČR, se připojí ve spolupráci se sborem Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov k oslavám tohoto dne při benefičním koncertu mezinárodní vokální skupiny Let´s Go!, který se koná v sobotu 10. října 2015 od 18,00 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5 – Smíchov. „Spirituály jsou naše vášeň, vychází z nich veškerá současná moderní hudba, což nám zpětně umožňuje používat nejmodernější techniky k vyjádření krásy upřímného vyznání,“ říká Marek Šlechta, zakladatel a vedoucí skupiny Let´s go! „Během našeho koncertu uslyšíte známé i neznámé písně, všechny ovšem nádherné a v nejnovějších úpravách (Gospel Train, Deep River, God is a Rock, Swing Low, Sweet Chariot a další). Koncerty Let´s Go! jsou zastavením nad osudem člověka, který hledá, nachází a ztrácí. Naděje ale přichází znovu, a to i po nejkrutějším zklamání,“ dodává.

plakat

Benefiční koncert se uskuteční pod záštitou starosty Městské části Praha 5 MUDr. Radka Klímy.

Výtěžek z koncertu přispěje na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu v hospicích. “Jedná se například o automatická polohovací lůžka, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky, toaletní vozíky, pojízdná polohovací křesla či antidekubitní matrace,” říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet.

Podle statistik zemře ročně v ČR téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění, z toho zhruba tři tisíce jich umírá v hospicích. “Patnáct lůžkových hospiců, které dnes v České republice fungují, ale zdaleka nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové péče u nás. Navíc zatím chybí hospic na Vysočině, v Karlovarském a Libereckém kraji,” konstatovala Hana Haráková s tím, že ve městě pod Ještědem by měl být hospic otevřen koncem tohoto roku.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 za účelem podpory rozvoje hospiců a hospicového hnutí v ČR. V průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 3,4 miliony korun. Fond získává finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 podporuje také domácí hospicovou péči. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Od ledna 2013 zprovoznil Nadační fond Umění doprovázet také poradenskou telefonní linku (604 414 346) pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, a také pro jejich rodiny
a blízké.

Od začátku roku 2009 je také členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR ‘Známku kvality’ udělenou Fórem dárců, kterou fond v letošním roce obhájil na další dva roky.

Zveme všechny, kteří chtějí podpořit péči o lidi v hospicových zařízeních.

Spojení: ze stanice metra Anděl (trasa B) autobusem č. 137 do zastávky Urbanova
Informace rovněž na www.casdsmichov.cz a www.umenidoprovazet.cz