České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

2. Zasedání Výboru Českého sdružení

13. 11. 2015 15:43 David Čančík České sdružení

Začátkem října se Výbor Českého sdružení sešel podruhé. Nejprve se nechal oslovit zástupcem ČSU Markem Škrlou. Následně prodiskutoval a učinil řadu níže popsaných rozhodnutí.

Zamyšlení z Božího slova

Není možné předpokládat, že v církvi budeme mít všichni stejný názor. Jak si poradit s tím, že bychom i v církvi potkávali nepřátele? Ježíš o nepřátelích řekl, že se za ně máme modlit a milovat je (Matouš 5, 43-48). Je tedy normální mít přátele i nepřátele. Křesťan však má mít ke svým nepřátelům postoj popsaný ve zmíněném verši. Tento přístup pak proměňuje a obohacuje naše vztahy i činnost.

V mezidobí (9.6. 2015) VČS elektronicky rozhodl takto

 • Bratr Roman Jonczy bude přijat do nástupní praxe u kazatele Ivana Michalce. Nástupní praxe bude zaměřena na kaplanskou službu v nemocnicích. Proto bude částečně probíhat v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
 • Bratr Tomáš Duchoň bude přijat do nástupní praxe u kazatele Stanislava Lance.

Vize oddělení ČS se zvláštním důrazem

Výbor Českého sdružení po diskusi přijal předložené čtyřleté vize následujících oddělení

 • Vize oddělení dětí – KP a DSŠ
 • Vize oddělení mládeže
 • Vize oddělení KD
 • Vize oddělení misie

Administrativní rozhodnutí

 • Okrskový kazatel pro jihozápadní okrsek – Mikuláš Stehlík
 • Okrskový kazatel pro středočeský okrsek – Petr Harastej
 • Vedoucí Křesťanského domova Radomír Jonczy bude pro ČS zaměstnán na 0,3 úvazku

Jmenování vedoucích oddělení

 • Oddělení zdraví – Olga Libotovská
 • Oddělení komunikace – David Čančík
 • Oddělení kaplanství (nově vytvořeno) – Pavel Zvolánek
 • Oddělení sociální služby a diakonie – Daniel Hrdinka
 • Oddělení žen – Prozatím neobsazeno
 • Oddělení sobotní školy – Nebudeme obsazovat

Správní rada KZŠMŠ Elijáš

Správní rada KZŠMŠ bude ve složení:

Čík, M. Pařík, R. Passer, J. Heczko, H. Loderová, V. Vurst, Cs. Čák, L. Landsfeld, D. Čančík

Stálý host: M. Čančík

Výzva grantu na sociální projekty

VČS rozhodl o vypsání grantu, který bude zaměřen na projekty zaměřené pro seniory, nebo na nově založené projekty, které ještě nemají historii, proto se nemohou ucházet o financování z jiných zdrojů..

Na tento grant (výzvu) poskytujeme částku 800 000 Kč.

Grantová komise

Grantová komise pro rok 2015/2016 bude pracovat ve složení D. Hrdinka, P. Kafka, R. Špinka, M. Zdražilová, Cs. Čák, R. Vlach.

Personální rozhodnutí

 • Ordinovaný kazatel pro sbory svěřené J. Mráčkovi (Klatovy, Domažlice, Tachov)

  Této zodpovědnosti se ujme kazatel Mikuláš Stehlík.

 • Kazatel sboru Sázava

  Vít Vurst byl pověřen jako kazatel sboru Sázava.

Hospodářská rozhodnutí

 • VČS rozhodl o zřízení Stavební a investiční komise ČS
 • Rozhodnutí o rekonstrukci (stavbě) modliteben – Pardubice, Poděbrady, Praha – Smíchov bude učiněno až na základě podkladu předložených nově vytvořenou komisí.