České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Adventní koncerty na Malvazinkách podpoří Archu pomoci

17. 11. 2015 22:01 Administrátor Sbory

Před 30 lety byla slavnostně otevřena modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5. Stala se místem, kde se konají nejen pravidelné bohoslužby, ale rovněž setkání se zajímavými osobnostmi. Velice příznivou odezvu mají koncerty. Poděkování patří také Městské části Praha 5 za pomoc při propagaci, případně převzetí záštity.

Sbor Církve adventistů sedmého dne pro závěr letošního roku připravil dva adventní koncerty. Posluchači budou mít možnost vyslechnout hudbu, která se spojuje s časem Adventu a poskytuje rovněž prostor ke ztišení a zamyšlení.

1. adventní koncert se uskuteční v sobotu 28. listopadu v 17 hodin. V koncertu, který bude spojen se sváteční bohoslužbou k 1. adventu, vystoupí Smíchovský pěvecký sbor a komorní soubor FIDES se skladbami G. F. Händela, M. A. Charpentiera, P. Simona, E. Morriconeho,R. Lovlanda a B. Grahama.

smichov

2. adventní koncert se koná v sobotu 12. prosince v 17 hodin. Vystoupí Trio Bergerettes, v jehož podání zazní cyklus svěžích pastorálních skladeb Bergerettes od Bohuslava Martinů, Dumky – op. 90 od Antonína Dvořáka a výběr částí ze Suity na paměť Jaroslava Ježka od Luboše Sluky.

trio

Trio Bergerettes vzniklo v roce 2001 a hned v prvním roce svého uměleckého působení na sebe upozornilo vítězstvím a cenou za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů v Soutěži Bohuslava Martinů 2001. V roce 2002 se v soutěži “Melbourne International Chamber Music Competition” probojovalo mezi 25 nejlepších trií z celého světa. Vystupuje na mezinárodních hudebních festivalech, představilo se v koncertním cyklu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, nahrává pro Český rozhlas.

Trio Bergerettes nese jméno slavného tria Bohuslava Martinů. Název souboru přiřkl po vítězství v Soutěži Bohuslava Martinů Dr. Harry Halbreich, proslulý belgický muzikolog a autor katalogu děl Bohuslava Martinů. Repertoár tria zahrnuje nejvýznamnější díla světové triové literatury s důrazem na českou romantickou tvorbu a díla skladatelů 20. a 21. století (kompletní B. Martinů, L. Sluka, M. Slavický, současný norský skladatel L. Thoresen ad.).

Trio Bergerettes hraje ve složení: Barbora Krištofová Sejáková – klavír, Daniela Součková – housle a Tomáš Strašil – violoncello.

Adventní čas je časem obdarovávání. Zveme Vás na koncerty, které obohatí nejen krásou hudby a svátečním slovem, ale jsou rovněž příležitostí podpořit činnost Archy pomoci Praha, která pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle v prostředí vlastního domova. Svými aktivitami podporuje také jejich kontakt s dalšími lidmi a vytváří prostor pro trávení společného času s dobrovolníky.

Více informací o Arše pomoci Praha najdete na webových stránkách: www.archapomoci.eu.

Vstup volný.
Dopravní spojení: metro trasa B – stanice Anděl; bus č. 137 – stanice Urbanova.